UVSustainability,UVSustainabilityUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Guia de Compra Pública Responsable de la Universitat de València

La implicació dels agents públics, socials i empresarials en el foment del consum responsable ens brinda l'oportunitat de transformar el nostre model econòmic, conferint-li major sostenibilitat social i ambiental, impregnant-lo de valors humans.
Cada agent des del seu propi àmbit ha de prendre mesures, tant a nivell polític-institucional, com en la seua gestió. Les administracions públiques en el seu paper com a consumidores poden liderar un model de consum
transformador, prioritzant i donant suport a béns o serveis més sostenibles i compromesos amb una ocupació de qualitat, amb l'equitat de gènere, la lluita contra el canvi climàtic i la cohesió social.
D'aquesta manera la Compra Pública Responsable es converteix en una eina eficaç i necessària perquè les entitats del sector públic siguen part activa en la construcció d'un model de desenvolupament més humà i sostenible, harmonitzant i donant coherència a les polítiques públiques amb l'Agenda 2030.
L'objectiu d'aquesta guia és posar en valor i fomentar les múltiples possibilitats que ens brinda el marc jurídic actual, perquè la Universitat de València (d'ara en avant, UV) puga desenvolupar una contractació pública sostenible, estratègica i responsable.
L'enfocament pretén ser pràctic a través de l'anàlisi i de l'exposició deç bones pràctiques, de manera que es facilite, a les persones responsables de la gestió dels processos de compra i contractació pública en la UV, la labor d'incorporar els criteris de responsabilitat social, ètica i mediambiental.
Per tant, aquesta guia serveix com a instrument a la labor realitzada per la UV en el seu compromís amb la sostenibilitat i el bé comú en la gestió dels fons públics, utilitzant els seus processos de contractació no sol com una fi per a proveir-se de béns i serveis, sinó com una eina per a aconseguir objectius socials, ambientals o d'investigació.