UVSustainability,UVSustainabilityUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Actuacions del Programa de Contractació Sostenible

 

 • Elaborar una anàlisi de la situació actual.
 • Sistematitzar, ordenar i generalitzar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els plecs de clàusules administratives i en les contractacions menors, mitjançant l’elaboració d’un manual de contractació sostenible que incloga els aspectes següents:
  • Contractació verda.
  • Contractació accessible.
  • Contractació saludable.
  • Contractació amb criteris de comerç just.
 • Introduir en els plecs de clàusules criteris d’adjudicació i d’obligacions als contractistes relacionats amb la sostenibilitat.