UVocupacióFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

Termini de presentació de sol·licituds tancat.

Donat el gran nombre de sol·licituds rebudes hem tancat el procés d'inscripció del programa RUTA 5.0. En el cas que algun participant inscrit no complisca amb els requisits de participació, s'obrirà de nou el procés d'inscripció.

Moltes gràcies per l'estupenda acceptació que ha tingut el projecte!

 

PRESENTACIÓ

OBJECTIUS

ITINERARI

BASES DE PARTICIPACIÓ

CRONOGRAMA

INSCRIPCIÓ

BASES NETWORKING EMPRESES        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ:

El Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació, a través del servei d'ocupació de la Universitat de València, UVocupació, presenta RUTA 5.0, un programa experimental que compta amb el suport de LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) dirigit a l’estudiantat dels últims cursos de grau i/o estudiants de màster de la Universitat de València, amb veïnatge administratiu en la Comunitat Valenciana, que permet personalitzar els itineraris d'inserció posant a la disposició de les persones usuàries una gran varietat d'accions.

Tot això integrat en un sol programa de cinc fases que s'anirà revisant, construint i ajustant en funció dels resultats que vaja obtenint cada participant de forma personalitzada i tenint en compte la majoria dels aspectes que influeixen en la millora de la inserció professional.

 

OBJECTIUS:

 

Objectiu General:

 • Millorar l'ocupabilitat del talent universitari a través d'accions formatives, tallers experiencials, sessions d'orientació, programes de mentorització i networking amb organitzacions del teixit empresarial valencià, principalment.

Objectius específics:

 • Divulgar el valor afegit dels perfils professionals de persones qualificades, com són les i els estudiants de grau i màster de la Universitat de València.
 • Desenvolupar les habilitats i competències necessàries per a afrontar el futur laboral de les persones participants, a través d'accions formatives i tallers experiencials.
 • Entrenar a les persones participants en processos de selecció basats en noves tecnologies
 • Ampliar la xarxa de contactes de l'estudiantat participant per a potenciar la seva ocupabilitat a través d'accions de mentoria professional i d'esdeveniments de networking.

 

ITINERARI:

  ACCIONS DE DIFUSIÓ
 
FASE 1. INICI  
    COMPROMÍS D'ADHESIÓ
 
 
  AUTODIAGNÒSTIC
  ANÀLISI DEL AUTODIAGNÒSTIC
 
FASE 2. QUILÒMETRE 0 COACHING LÍNIA BASE  
      REVISA EL TEU ESTIL
 
 
  TRIA ITINERARI

 

  COACHING DE SEGUIMIENT I AJUST   FORMA'T

FASE 3. AVITUALLAMENT

EN RUTA

   
     
    EXPERIMENTA
   
  TREBALL EN ITINERARIS    
 
    MENTORITZAT
 
 
  TRIOMFA EN LES ENTREVISTES EN LÍNIA
           
COACHING D'AFRONTAMENT
 
FASE 4. TRAM FINAL   
    NETWORKING
 
 
  FÒRUMS D'OCUPACIÓ

 

 

  COACHING TANCAMENT
FASE 5. TANCAMENT    
   
 
  VALORACIÓ DEL PROGRAMA

 

 

FASE 1. INICI

Es duran a terme sessions informatives dirigides a l'estudiantat interessat amb el següent contingut:

• Exposició del programa, resolució de dubtes, comprovació del compliment dels requisits de participació en el programa.
• Signatura del compromís d'adhesió al programa per part de l'estudiantat seleccionat.
• Comunicació de les primeres instruccions per a emplenar unes certes eines d'autodiagnòstic.

 

 

 

FASE 2. QUILÒMETRE 0

Punt de partida en el qual el/la coach inicia un procés d'acompanyament individual i continu amb cadascuna de les persones participants en el programa. La fase “Quilòmetre 0” comença amb entrevistes individuals de coaching que permetran al/la tècnic/a realitzar:

 • L'anàlisi dels resultats que les i els participants han obtingut en les eines de diagnòstic i avaluació.

 • La revisió de "l'estil” de la persona participant. S'analitzen quines accions i quins processos de presa de decisions ha realitzat fins al moment cada participant en relació amb la seva ocupabilitat, quines són les seves motivacions, els seus interessos i objectius professionals.

 • L'elecció d'itinerari. Sobre la base de tota la informació obtinguda, el personal tècnic encarregat de l'acompanyament professional, de manera consensuada amb el/la participant, trien l'itinerari a triar més idoni per a cada situació particular.

 

 

FASE 3. AVITUALLAMENT EN RUTA

En aquesta fase es desenvolupen les accions que han triat d'entre les propostes, i es corregeixen aquells elements que poden estar interferint en el procés d'ocupabilitat.
Es detallen a continuació cadascuna de les activitats plantejades i que configuren els diferents itineraris a seguir per les i els participants:

 • FORMA'T. Programa formatiu per a l'adquisició i/o millora de competències transversals necessàries per a la inserció laboral i el desenvolupament de projectes professionals. Es proposa un paquet de cursos que s'oferiran en modalitat en línia a través de l'Aula Virtual de la Universitat de València.

 • EXPERIMENTA. Taller de formació experiencial de competències clau per a la inserció com la comunicació, la creativitat, el treball en equip o el lideratge. A causa de la naturalesa de les competències a adquirir, aquesta formació es desenvoluparà d'una manera experiencial i, en la mesura que sigui possible, en un entorn a l'aire lliure (outdoor).

 • MENTORÍTZAT. Mentorització per part de professionals en actiu. Els mentors i mentores seran professionals de les àrees laborals d'interès de les persones participants.

 • TRIOMFA EN LES ENTREVISTES EN LÍNIA. Entrenament en entrevistes en línia. En aquesta activitat es proposa a l'estudiantat la possibilitat de preparar entrevistes en format en línia a través de simulacres per a aconseguir que aquest tipus d'entrevista es converteixi en un avantatge, no sols per a les empreses, sinó també per a les persones candidates.

 

FASE 4. TRAM FINAL

El tram final suposa reprendre tot l'après en la fase anterior i posar-ho en valor en una experiència real de networking:

 • Es realitzarà una activitat final de networking amb entitats potencialment ocupadores d'acord amb els perfils de l'estudiantat participant en el programa.

 • En els casos en què sigui possible, es prepararà a les persones participants per a tenir contactes professionals amb aquelles empreses del seu interès que participin en els fòrums d'ocupació organitzats per UVocupació en diferents moments del curs acadèmic.

 

FASE 5. TANCAMENT

Les accions de tancament del programa inclouen:

 • Sessions finals de coaching enfocades a analitzar el resultat del programa en totes les seves fases.

 • Avaluació i valoració del programa per part de l'estudiantat a través d'enquestes de satisfacció.

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ:

 

BASES NETWORKING EMPRESES:

 

CRONOGRAMA:

 

 

INSCRIPCIÓ:

Termini de presentació de sol·licituds tancat.

Donat el gran nombre de sol·licituds rebudes hem tancat el procés d'inscripció del programa RUTA 5.0. En el cas que algun participant inscrit no complisca amb els requisits de participació, s'obrirà de nou el procés d'inscripció.

Moltes gràcies per l'estupenda acceptació que ha tingut el projecte!