Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Grau ADE: Menció Administració i Direcció d'Empreses

Adaptació a graus

Si ja tens el títol de diplomat/ada o enginyer/a tècnic

En algunes titulacions s'ofereix la possibilitat de realitzar un Curs d'Adaptació per a obtenir el corresponent títol de grau.
És una agrupació d'assignatures que aporten la formació addicional necessària per a poder expedir el títol de grau als diplomats/diplomades o enginyers/enginyeres tècnics que hagen finalitzat els estudis segons plans anteriors, a fi de poder atorgar el títol de grau corresponent.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses(2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Anàlisi Comptable Troncal Obligatori Anàlisi d'estats financers
    Optatiu Anàlisi d'estats financers
Consolidació Comptable Troncal Optatiu Comptabilitat de grups empresarials
Comptabilitat de Costos Troncal Obligatori Comptabilitat de costos
Comptabilitat Financera Troncal Formació bàsica Comptabilitat financera
Direcció Comercial I Troncal Obligatori Màrqueting
Direcció Comercial II Obligatori    
Direcció Estratègica I Troncal Obligatori Direcció estratègica de l'empresa
Direcció Estratègica II Troncal Optatiu Direcció estratègica de l'empresa
Direcció Financera I Troncal Obligatori Teoria de la inversió
Teoria del Finançament I Troncal Optatiu Teoria de la inversió
Econometria Empresarial I Troncal Obligatori Econometria
Economia Espanyola Troncal Obligatori Economia espanyola i del País Valencià
Economia de la Unió Europea Optatiu Obligatori Economia de la Unió Europea i de les institucions internacionals
Economia Mundial Troncal    
Estadística I Troncal Formació bàsica Estadística bàsica
Estadística II Troncal Obligatori Introducció a la inferència estadística
    Optatiu Introducció a la inferència estadística
Estratègia de Màrqueting Troncal Obligatori Estratègia de màrqueting
Fonaments de Direcció d'Empreses Obligatori Formació bàsica Fonaments de direcció d'empreses
Fonaments de Direcció d'Empreses Troncal    
Investigació Comercial Troncal Obligatori Fonaments d'investigació de mercats
Macroeconomia I Troncal Obligatori Macroeconomia
    Optatiu Macroeconomia
Matemàtica Economicoempresarial Troncal Formació bàsica Matemàtiques I
Matemàtica Financera Troncal Obligatori Matemàtica financera
Microeconomia I Troncal Formació bàsica Microeconomia
Direcció Financera II Obligatori Obligatori Teoria del finançament
Teoria del Finançament II Troncal    
Introducció a l'Economia Obligatori Formació bàsica Introducció a l'economia
Introducció al Dret Mercantil Obligatori Formació bàsica Dret mercantil I
Programació Matemàtica Obligatori Formació bàsica Matemàtiques II
Tributació de l'Empresa I Obligatori Obligatori Introducció a la fiscalitat
Anàlisi de Dades Optatiu Optatiu Mètodes per a l'anàlisi de la informació empresarial i la presa de decisions
Anàlisi i Gestió Bancària Optatiu Optatiu Anàlisi i gestió bancària
Auditoria Financera Optatiu Optatiu Auditoria financera
Canals de Comercialització Optatiu Optatiu Distribució comercial
Comportament del Consumidor Optatiu Optatiu Comportament del consumidor
Comunicació Comercial Optatiu Optatiu Comunicació de màrqueting
Comptabilitat d'Entitats Jurídiques Optatiu Optatiu Normalització comptable
Comptabilitat Directiva Optatiu Optatiu Comptabilitat directiva
Dret del Treball Optatiu Optatiu Dret del treball i sindical
Dret Mercantil Optatiu Optatiu Règim legal del govern de les societats mercantils
Direcció d'Empreses Internacionals Optatiu Obligatori Direcció d'empreses internacionals
Direcció de la Qualitat Total Optatiu Optatiu Gestió de la qualitat i del medi ambient
Direcció de la Innovació i de la Tecnologia Optatiu Optatiu Gestió de la innovació
Direcció de la Producció Optatiu Optatiu Direcció d'operacions: decisions i recursos
Direcció de Vendes Optatiu Optatiu Gestió comercial i vendes
Disseny i Desenvolupament Organitzatiu Optatiu Optatiu Eines de gestió dels recursos humans
Economia del Treball Optatiu Optatiu Economia del treball
Estratègies d'Empresa Optatiu Optatiu Estratègies corporatives
Finançament Internacional de l'Empresa Optatiu Optatiu Finançament internacional
Història Econòmica Optatiu Formació bàsica Història econòmica i de l'empresa
Història Econòmica de l'Empresa Optatiu    
Mercats d'Actius Financers Optatiu Optatiu Operacions i mercats de renda variable
Normalització i Planificació Comptable Optatiu Optatiu Planificació comptable espanyola
Operacions i Mercats de Renda Fixa Optatiu Optatiu Operacions i mercats de renda fixa
Planificació i Gestió Financera en la Incertesa Optatiu Optatiu Planificació financera
Pràctiques Professionals Optatiu Obligatori Pràctiques externes
    Optatiu Pràctiques externes
Sociologia de les Organitzacions Econòmiques Optatiu Optatiu Sociologia de les organitzacions
Tributació de l'Empresa II Optatiu Obligatori Fiscalitat de l'empresa
    Optatiu Fiscalitat de l'empresa
Modelització i Optimització Optatiu Optatiu Optimització de la distribució

Diplomat en Ciències Empresarials (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Comptabilitat de Costos Troncal Obligatori Comptabilitat de costos
Comptabilitat Financera Troncal Formació bàsica Comptabilitat financera
Dret Tributari de l'Empresa Troncal Obligatori Introducció a la fiscalitat
Fiscalitat de l'Empresa Optatiu    
Direcció Comercial I Troncal Obligatori Màrqueting
Direcció Comercial II Troncal    
Direcció d'Empreses I Troncal Formació bàsica Fonaments de direcció d'empreses
Direcció d'Empreses II Troncal    
Direcció Financera I Troncal Obligatori Teoria de la inversió
Inversions Financeres Optatiu Optatiu Teoria de la inversió
Economia de la Unió Europea Optatiu Obligatori Economia de la Unió Europea i de les institucions internacionals
Economia Mundial Troncal    
Economia Espanyola i del País Valencià Troncal Obligatori Economia espanyola i del País Valencià
Estadística Troncal Formació bàsica Estadística bàsica
Introducció a l'Economia Troncal Formació bàsica Introducció a l'economia
Introducció al Dret de l'Empresa Troncal Formació bàsica Dret mercantil I
Matemàtica Financera Troncal Obligatori Matemàtica financera
Matemàtiques Empresarials Troncal Formació bàsica Matemàtiques I
    Formació bàsica Matemàtiques II
Introducció a la Microeconomia Obligatori Formació bàsica Microeconomia
Anàlisi i Consolidació dels Estats Comptables Optatiu Obligatori Anàlisi d'estats financers
    Optatiu Anàlisi d'estats financers
Auditoria Optatiu Optatiu Auditoria financera
Comptabilitat d'Entitats Jurídiques Optatiu Optatiu Normalització comptable
Comptabilitat de Gestió Optatiu Optatiu Comptabilitat directiva
Creació d'Empreses Optatiu Optatiu Entrepreneurship i creació d'empreses
Dret del Treball Optatiu Optatiu Dret del treball i sindical
Direcció de la Producció Optatiu Optatiu Direcció d'operacions: decisions i recursos
Disseny Organitzatiu i Recursos Humans Optatiu Optatiu Eines de gestió dels recursos humans
Distribució Comercial Detallista Optatiu Optatiu Distribució comercial
Fonaments de Direcció Estratègica Optatiu Obligatori Direcció estratègica de l'empresa
    Optatiu Direcció estratègica de l'empresa
Gestió Financera Internacional de l'Empresa Optatiu Optatiu Finançament internacional
Gestió i Control de la Qualitat Optatiu Optatiu Gestió de la qualitat i del medi ambient
Història Econòmica Optatiu Formació bàsica Història econòmica i de l'empresa
Inferència Estadística Optatiu Obligatori Introducció a la inferència estadística
    Optatiu Introducció a la inferència estadística
Macroeconomia Empresa Optatiu Obligatori Macroeconomia
    Optatiu Macroeconomia
Normalització i Planificació Comptable Optatiu Optatiu Planificació comptable espanyola
Planificació i Gestió Financera Optatiu Optatiu Planificació financera
Pràctiques Integrades en Empreses Optatiu Obligatori Pràctiques externes
    Optatiu Pràctiques externes
Tècniques de Venda i de Promoció Optatiu Optatiu Gestió comercial i vendes
Tributació de Societats Optatiu Obligatori Fiscalitat de l'empresa
    Optatiu Fiscalitat de l'empresa

Diplomat en Ciències Empresarials (2000)-Ontinyent-

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Comptabilitat de Costos Troncal Obligatori Comptabilitat de costos
Comptabilitat Financera Troncal Formació bàsica Comptabilitat financera
Dret Tributari de l'Empresa Troncal Obligatori Introducció a la fiscalitat
Fiscalitat de l'Empresa Optatiu    
Direcció Comercial I Troncal Obligatori Màrqueting
Direcció Comercial II Troncal    
Direcció d'Empreses I Troncal Formació bàsica Fonaments de direcció d'empreses
Direcció d'Empreses II Troncal    
Direcció Financera I Troncal Obligatori Teoria de la inversió
Inversions Financeres Optatiu Optatiu Teoria de la inversió
Economia de la Unió Europea Optatiu Obligatori Economia de la Unió Europea i de les institucions internacionals
Economia Mundial Troncal    
Economia Espanyola i del País Valencià Troncal Obligatori Economia espanyola i del País Valencià
Estadística Troncal Formació bàsica Estadística bàsica
Introducció a l'Economia Troncal Formació bàsica Introducció a l'economia
Introducció al Dret de l'Empresa Troncal Formació bàsica Dret mercantil I
Matemàtica Financera Troncal Obligatori Matemàtica financera
Matemàtiques Empresarials Troncal Formació bàsica Matemàtiques I
    Formació bàsica Matemàtiques II
Introducció a la Microeconomia Obligatori Formació bàsica Microeconomia
Anàlisi i Consolidació dels Estats Comptables Optatiu Obligatori Anàlisi d'estats financers
    Optatiu Anàlisi d'estats financers
Auditoria Optatiu Optatiu Auditoria financera
Comptabilitat d'Entitats Jurídiques Optatiu Optatiu Normalització comptable
Comptabilitat de Gestió Optatiu Optatiu Comptabilitat directiva
Creació d'Empreses Optatiu Optatiu Entrepreneurship i creació d'empreses
Dret del Treball Optatiu Optatiu Dret del treball i sindical
Direcció de la Producció Optatiu Optatiu Direcció d'operacions: decisions i recursos
Disseny Organitzatiu i Recursos Humans Optatiu Optatiu Eines de gestió dels recursos humans
Distribució Comercial Detallista Optatiu Optatiu Distribució comercial
Fonaments de Direcció Estratègica Optatiu Obligatori Direcció estratègica de l'empresa
    Optatiu Direcció estratègica de l'empresa
Gestió Financera Internacional de l'Empresa Optatiu Optatiu Finançament internacional
Gestió i Control de la Qualitat Optatiu Optatiu Gestió de la qualitat i del medi ambient
Història Econòmica Optatiu Formació bàsica Història econòmica i de l'empresa
Inferència Estadística Optatiu Obligatori Introducció a la inferència estadística
    Optatiu Introducció a la inferència estadística
Macroeconomia Empresa Optatiu Obligatori Macroeconomia
    Optatiu Macroeconomia
Normalització i Planificació Comptable Optatiu Optatiu Planificació comptable espanyola
Planificació i Gestió Financera Optatiu Optatiu Planificació financera
Pràctiques Integrades en Empreses Optatiu Obligatori Pràctiques externes
    Optatiu Pràctiques externes
Tècniques de Venda i de Promoció Optatiu Optatiu Gestió comercial i vendes
Tributació de Societats Optatiu Obligatori Fiscalitat de l'empresa
    Optatiu Fiscalitat de l'empresa
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies