càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

1. Desenvolupament d'una Estructura d'Investigació (Observatori Territorial Turístic)

Consisteix a desenvolupar una estructura en forma d'observatori, vinculat especialment a la recopilació i generació d'informació empírica tant de caràcter quantitatiu com qualitatiu per a la seua posterior anàlisi prospectiva i difusió dels resultats obtinguts. Per a això, la Càtedra comptarà amb un equip de tres professors de la UV (un per a cada línia d'investigació) responsables de nodrir d'informació a l'observatori i generar *Newsletter trimestrals amb l'avanç de resultats i un informe anual per a cadascuna de les línies d'investigació estratègiques definides. A més, dins d'aquesta mateixa estructura, es desenvoluparà una dinàmica d'estudiants en pràctiques, amb l'objectiu de culminar la seua formació mitjançant l'aplicació dels seus coneixements en un vessant més aplicat.

Informe 2022

Informe 2021

2. Cicles de Jornades/Conferèncias/Congresos

Desenvolupament de jornades, conferències i congresos vinculats a àrees de coneixement d'interés en el municipi de Cullera, per a diferents colectius socials (empresaris, estudiants, gestors públics locals, investigadors, públic general...)

3. Premi d'Iniciació a la Investigació Joaquín Olivert 

Desenvolupament d'un premi d'investigació dirigit a obres inèdites (TFG, TFM o Tesis Doctorals) en cas que l'estudi de les quals incorpore a Cullera entre els seus estudis empírics. Es concedirà un premi econòmic a la millor obra.

 Cartell

 Bases del concurs

     Resolució de concessió

 Acte de lliurament

4. Difusió i Comunicació de la Càtedra

Amb la finalitat de fomentar la visibilitat de les activitats de la Càtedra en mitjans escrits, espais web, xarxes socials i altres vies. Això inclou la creació de la imatge de la càtedra i dels instruments de difusió corresponents.

5. Newsletter de l'Observatori Territorial de Cullera

Número 1 - Juliol 2019

Número 2 - Octubre 2019

Número 3 - Desembre 2019

Número 4 - Juliol 2020

Número 5 - Octubre 2020

Número 6 - Novembre 2020

Número 7 - Febrer 2021

Número 8 - Abril 2021

Número 9 - Setembre 2021

Número 10 - Desembre 2021

Número 11 - Març 2022

Número 12 - Juny 2022

Número 13 - Octubre 2022

Número 14 - Desembre 2022

Número 15 - Març 2023

Número 16 - Juny 2023

Número 17 - Novembre 2023