càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

1. Recerca

En relació amb la investigació, la Càtedra elabora informes i publicacions sobre temes d'actualitat relacionats amb el règim jurídic, fiscal i econòmic de les cooperatives agroalimentàries, amb la participació d'investigadors i grups de recerca de tot el territori nacional, els resultats dels quals s'exposen en una Jornada anual, a més de la seua presentació en jornades, congressos, seminaris i la seua publicació en revistes i llibres. En eixe àmbit, col·labora amb la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid.

En matèria d'investigació aplicada, es desenvoluparà també una activitat d'anàlisi de les qüestions problemàtiques que es plantegen en l'entorn del cooperativisme agrari.

2. Formació

La Càtedra desenvolupa el programa formatiu “Escola del Cooperativisme Agroalimentari”.

En el si d'aquesta Escola es desenvolupen cursos presencials i en línia, píndoles formatives en internet, jornades i seminaris, fòrums de debat, tallers sobre temes específics, innotalks, etc.

Tanmateix, es participa en el Diploma d'especialització d'ADEIT “Diploma de Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives”, títol propi de la Universitat de València, online, que s'imparteix per a tot el territori nacional.

3. Activitats dirigides a estudiants de grau i postgrau

Aquestes activitats van dirigides a fomentar l'interés dels estudiants (en l'àmbit nacional) pels temes relatius al règim jurídic, fiscal i econòmic del cooperativisme agroalimentari, per tal de generar especialistes en la gestió i assessorament de cooperatives agroalimentàries, així com contribuir a difondre el model entre els graduats universitaris.

En aquesta línia, es realitzen les següents activitats:

  • Premi al millor treball acadèmic en relació amb la gestió fiscal, jurídica o comptable de cooperatives agroalimentàries, en qualsevol universitat espanyola. Això inclou treballs de fi de grau, màster o tesis doctorals.
  • Innotalks: Trobades de debat estructurades en les quals participen acadèmics, estudiants i responsables de cooperatives i/o institucions representatives, per tal de conéixer la seua opinió sobre temes del seu interés i per a explorar la viabilitat de nous programes i iniciatives d'innovació oberta que, entre altres coses, puguen contribuir a millorar les oportunitats d'ocupabilitat de les i els titulats universitaris.
  • Seminaris i esdeveniments de divulgació dirigits a estudiants de titulacions relacionades amb el tema de la Càtedra, en la Universitat de València o en altres universitats.

Dins de les activitats de la Càtedra estaria el Programa d'atracció i formació de talent, la direcció de treballs de recerca, tesis doctorals, etc.

4. Transferència de coneixement

  • Es realitzen jornades i seminaris sobre temes específics, comptant en particular amb la col·laboració del Diploma de Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives.
  • Jornada anual “CàtedraCAE”, en la qual es revisen, amb experts en la matèria, temes específics d'actualitat que afecten el sector del cooperativisme agroalimentari en matèria fiscal, econòmica, comptable o jurídica. Tanmateix, en aquesta Jornada s'atorguen els premis acadèmics i s'expliquen les activitats de la Càtedra en l'any anterior.
  • Per tal d'escollir els temes d'investigació, es comptarà amb la col·laboració del sector, a efectes de detectar els més interessants i d'actualitat, mitjançant la Confederació de Cooperatives Agroalimentàries, i difondran els resultats en publicacions, comunicacions, ponències, etc.