Date: From 13 de november de 2017 to 17 de november de 2017.

Place Campus dels Tarongers; Campus de Blasco Ibañez i Campus de Burjassot..

Images: