University of Valencia logo Logo Confucius Institute Logo del portal

To enroll in our courses, you can make the registration online on the following link

Or go to the Institute and do the registration in person.

For questions about the registration, please contact us through the form.

Opening hours:

Philology’s Office:

  • Monday-Friday 9:00-14:00 h.
  • Tuesday 16:00-19:00 h.

Taronger’s Office: Temporarily, only the Language Studies’ Office is available. Sorry for the inconvenience.

 

Confucius Institute at Universitat de València

Tarongers Campus Headquarters
Calle del Serpis 29
Valencia 46022
Tel: +34 963983592
Fax: +34 961625980

 

Headquarter of Faculty of Philology, Translation and Communication.

Blasco Ibañez Campus Headquarter
Av. Blasco Ibáñez 32
Valencia 46010
Tel: +34 96 398 35 92
Fax: +34 96 398 35 90


E-mail: instituto.confucio@uv.es

Contact mailbox: Box for suggestions, complaints and/or greetings

 

Contact form:

Contact details (*Required fields)

 

*Name:

*Surname(s):

Phone number:

Mobile phone:

*E-mail:

*Message:

I accept the General Terms and Conditions of the courses offered in the Confucius Institute of the UV.

Les seues dades s'incorporaran als sistemes d'informació de l'Institut Confuci de la Universitat de València amb la finalitat de gestionar la sol·licitud o incidència enviada. Així mateix, l'Institut Confuci podrà realitzar estadístiques amb la informació aportada, procedint prèviament a l'anonimització de les dades. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament dirigint-se a lopd@uv.es des d'un compte de la Universitat de València, o mitjançant escrit dirigit a “Protecció de dades, Servei d’Informàtica, C/ Amadeo de Saboya 4, 46010 València”, acompanyat de còpia de document que acredite la seua identitat. Si vol consultar la política de privacitat de la Universitat de València seguisca l'enllaç.