Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

OBJECTIUS: D'una banda, es pretén dur a terme un treball coordinat entre un grup de professors d'ensenyament secundari i d'Universitat. D'altra banda, es persegueix motivar als estudiants de secundària cap al treball experimental i l'enginyeria, introduint els mètodes i tècniques de l'enginyeria química i els processos industrials.

 

CONTINGUTS:

TALLER DE FABRICACIÓ DE GEL DE BANY

Els estudiants fabricaran un gel de bany observant la influència de la formulació de les matèries primeres sobre les propietats del producte. Coneixeran el procés de fabricació a escala industrial.

TALLER D'OBTENCIÓ D'OLIS ESSENCIALS DE TARONJA I LLIMA

L'objectiu del taller és donar a conéixer aspectes bàsics de les operacions de separació de la indústria. L'activitat consistirà en l'obtenció d'olis aromàtics essencials de taronja i llima, per a un procés d'extracció per arrossegament amb vapor i separació per decantació.

TALLER D'INSTRUMENTACIÓ I MESURA

L'activitat donarà a conéixer els principis bàsics de diferents tipus de sensors. Els alumnes coneixeran com funcionen: 1) Les cèl·lules de càrrega, l'estudiant comprovarà com produint una deformació sobre elles serà possible conéixer el seu pes. 2) Els conductímetros, aplicats per a detectar i monitorar la presència de contaminants en aigües simulant el funcionament d'un tanc/embasse. 3) Els manòmetres, mitjançant els quals els alumnes mesuraran les pèrdues de càrrega que pateix un fluid al circular per una conducció.

 

 

PARTICIPANTS: Estudiants de tecnologia, tecnologia industrial i/o física i química de 1r i 2n de Batxillerat i de Cicle Formatiu de Grau Superior.

COORDINADORS: Ángel Robles i Julio Martos

DATA D'INSCRIPCIÓ: Del 8 al 21 de novembre de 2021.

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ: Setmana del 17 al 21 de gener de 2022. Cada grup vindrà un dia que li serà assignat per l'organització.

 

HORARI: 9.30-13.30

INFORMACIÓ: http://www.uv.es/etse

Tf.: 963543211

Carta invitació Tallers