University of Valencia logo Logo del portal

  • Universitat de València

La Facultat de Quimica, organitza una sèrie de pràctiques de laboratori orientades als estudiants de 2nde batxillerat. Aquesta activitat s'emmarca dins de les accions d'orientació en secundària, un dels objectius del qual és el d'augmentar el nivell de coneixement que els diferents sectors educatius tenen de la nostra Facultat.

Curs 2018/2019

Objectius:Els objectius que és persegueixen són diversos. En primer lloc, és pretén contribuir a la difusió de la Química entre els estudiants de Batxillerat i en segon lloc, establir vies de comunicació entre el professorat de tots els nivells d'educació, per a coordinar accions dirigides a una millor comprensió de la disciplina.

Característiques: Els assistents disposaran de 3 hores per a realitzar diverses activitats, entre elles treball experimental al laboratori:

Participants:Estudiants i estudiantes que cursen la matèria de Química de 2nde batxillerat.

Coordinació: Adela Mauri Aucejo, Degana de la Facultat de Química; Sergio Armenta Estrela, Coordinador de titulació de grau en Química i Begoña Milián Medina, Vicedegana d’Incorporació al Grau i Coordinadora de 1r curs de grau en Química.

Lloc de realització: Laboratori de Química General de la Facultat de Química (edifici E), Campus de Burjassot de la Universitat de València.

Dates: del 8 al 23 de gener de 2019 (22 de gener: FESTIU).
Horari de matí:de 10:00 a 13:30 hores

Horari vesprada:de 15:30 a 19:00 hores

TERMINI INSCRIPCIONS: Del 20 de setembre fins  al 15 d'octubre de 2018.
AVÍS IMPORTANT:HI HA MODIFICACIONS RESPECTE A EDICIONS ANTERIORS

1.- PLACES LIMITADES: L’adjudicació de places per centre serà per ordre de recepció de la inscripció. Donat que el nombre de places s’ha reduït considerablement respecte a edicions anteriors, indiquem que els centres que queden en llista d’espera tindran prioritat en la próxima edició.
2.- Cada centre podrà vindre amb un màxim de 12 estudiants, que cursen l'assignatura de Química, acompanyats d'un professor/a que hagen fet previament les pràctiques.
3.- El professorat que participe per primera vegada haurà de realitzar prèviament les pràctiques el dia 21-desembre-2018 (horari matí: 10:00h.; i horari vesprada: 17:00h). És necessari sol·licitar la realització de la sessió per e-mail a: batxille@uv.es 
4.- Abans de participar en l'activitat, el professorat haurà de realitzar amb els seus alumnes, als seus centres, unes qüestions prèvies sobre les pràctiques, que es penjaran a la web. És important que els estudiants treballen al seu centre aquestes qüestions prèvies. L'activitat s'avaluarà amb un qüestionari que es facilitarà al professorat una vegada finalitzada l'activitat.

PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE CENTRES I DATES ASSIGNADES: Publicació: 12 de desembre de 2018
IMPORTANT: Els centres han de confirmar l'assistència com a màxim 5 dies després de la data de la publicació del llistat a la web a:batxille@uv.es

 

PUBLICACIÓ LLISTA D'ESPERA: 18 de desembre de 2018 (Les vacants per renúncies s'assignaran por ordre d'inscripció)

 

FORMULARI INSCRIPCIÓ


DOCUMENTACIÓ:

MULTIMEDIA: Vídeo de Seguretat al laboratori químic

 

Contacte:batxille@uv.es                             Telèfon: 963 544 470                  

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy