Logo de la Universdad de Valencia Logo Departamento de Filología Inglesa y Alemana Logo del portal

 

Referència del grup: GIUV2015-239

El grup està integrat per Herbert Holzinger (director) i Cecilia López Roig. L'activitat bàsica d'aquest grup de recerca consisteix a contrastar determinats aspectes dels sistemes faseológicos de l'alemany i de l'espanyol. La confrontació entre llengües troba una gran aplicació en altres disciplines, especialment en la lexicografia i fraseografía, en la pràctica traductológica i en l'ensenyament de llengües estrangeres.
Amb l'aportació de la lingüística cognitiva i prenent com a base la lingüística de corpus es pretén arribar a resultats quantitatius i qualitatius fiables. Per açò, en els últims treballs dels membres d'aquest grup de recerca s'han realitzat estudis de fraseologia contrastiva basats en diferents  corpus (CREA, *DeReKo, *Sketch *Engine)