Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Estudis de Gènere i Polítiques d'Igualtat Logo del portal

La formació específica en estudis de gènere que s'ofereix en el programa de doctorat és imprescindible per a una aportació rigorosa i innovadora en recerca. Per a açò cal que els investigadors i investigadores estiguen capacitats per a introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de la recerca: generant idees i construint hipòtesis sensibles al gènere, triant la metodologia adequada, en la fase de disseny de la recerca, vetlant per la igualtat d'oportunitats en els equips de recerca, en la fase d'implementació de la recerca, i analitzant les dades i informant sobre ells d'una manera sensible al gènere, i evitar el sexisme lingüístic en la difusió de resultats.

Seguint les pautes marcades per la Comissió Europea i pel II Pla Nacional R+D+i, resumim la formació que cerquem fomentar amb el nostre programa:

  • Coneixement rigorós i crític de la qüestió de "el gènere i la ciència" en les diferents branques de coneixement, estimulant una major sensibilitat cap a la importància de la inclusió de la perspectiva de gènere en els projectes de recerca.
  • Habilitats per al disseny de projectes sensibles al gènere, i l'elaboració de propostes més competitives.
  • Capacitat per a detectar biaixos de gènere en projectes de recerca.
  • Capacitat per a detectar la importància d'un impacte social més rellevant dels resultats.
  • Coneixement de la importància de l'equilibri quant al gènere en els equips de recerca.

Es tracta de promoure la formació dels millors equips possibles de recerca, que integren el major talent possible, per a aconseguir la màxima validesa i utilitat de les recerques possibles.