Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

La documentació oficial requerida pot trobar-se en els següents enllaços:

La documentació específica requerida pel programa se sol·licitarà al candidat durant el procés de selecció: certificats acadèmics oficials de grau i màster, tesi de màster, participacions en congressos o articles publicats, dues cartes de referència, entre uns altres, en funció del CV del sol·licitant.