Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

Les persones interessades en el programa poden dirigir-se a la coordinació del mateix, en qualsevol moment del curs acadèmic enviant un email a rrhhdoc@uv.es o a doctoradorrhh@us.es.

La coordinació respondrà proporcionant la informació que se sol·licite i es facilitarà la informació rellevant per a la preinscripció en el programa.

El procés de selecció inclou la presentació del Curriculum Vitae, l'aportació de documents que ho amplien i una entrevista amb el candidat, de manera virtual si és necessari. Durant el procés de selecció, el candidat és convidat a presentar documents que proporcionen major evidència de la seua preparació i qualificació.

La Comissió Acadèmica és la responsable del procés de selecció i d'emetre l'informe d'acceptació del candidat al programa.

Els mèrits que es consideraran rellevants i la seua ponderació són:

a) Expedient acadèmic de la llicenciatura o grau i del màster (25%). ja que els afavoreix l'accés a beques que li financen el doctorat.
b) Experiència investigadora i resultats d'investigacions (p.i., publicacions, informes, congressos...) (25%)
c) Coneixements en metodologia d'investigació (25%)
d) Nivell d'anglès oral i escrit (20%)
e) Altres mèrits rellevants on es valoren aspectes com les beques d'investigació rebudes, beques de col·laboració en departaments, cursos realitzats relacionats amb l'adquisició de competències investigadores (metodologia, com redactar informes d'investigació, etc.), i certificats de participació en investigacions (5%)