Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

El Servei de Postgrau és la unitat funcional de l’estructura administrativa de la Universitat de València que gestiona els estudis conduents a l’obtenció dels títols oficials i amb validesa en tot el territori nacional de Màster universitari i Doctor. Així mateix, té atribuïdes les funcions de suport i assessorament als òrgans de govern i a tota la comunitat universitària en matèria de postgrau.