Logo de la Universitat de València Logo del portal

 • Estudiantes de Postgrado
 1. Normativa específica Màster
 2. Normativa específica Doctorat
 3. Normativa específica títols propis
 4. Normativa general
 5. Òrgans (Comissió Estudis de Postgrau, Comissions Acadèmiques, Servei)
 6. Normativa direcció i gestió de màsters
 7. Normativa, equivàlencia i títols
 8. Legalització documents acadèmics
 9. Pràctiques, Mobilitat i reconeixement llengües
 10. Beques
1. Normativa específica Màster
 • Reglament regulador de la concessió de premis extraordinaris de màster a la Universitat de València. ACGUV 204/2017
 • Reglament d'estudis oficials de postgrau a la Universitat de València. ACGUV 199/2017
 • Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits. ACGUV 126/2011.
 • Reglament de permanència dels estudiants i les estudiants de la Universitat de València. (ACSUV 349/2009)
 • Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
 • ACGUV 182/14, de 28 d’octubre, que regula l’elaboració dels convenis de doble titulació
2. Normativa específica Doctorat
3. Normativa específica títols propis
4. Normativa general (Estudis, Drets estudiants i Preus Públics)
5. Òrgans (Comissió Estudis de Postgrau, Comissions Acadèmiques, Servei, Escola de Doctorat)
 • Acord creació Servei de Postgrau. (ACGUV 5/2005)
 • Acord delegació de competències. (DOCV 14/10/2015)
 • Decret 33/2015, de 20 de març, del Consell, pel qual s'autoritza la creació de l'Escola de Doctorat de la Universitat de València - Estudi General.
 • Reglament de Règim intern de l’Escola de Doctorat de la Universitat de València. (ACGUV 97/2014)
 • Acord del Comité de l’Escola de Doctorat de la Universitat de València, pel qual s’aprova la delegació de funcions en la Junta Permanent. (DOCV 30/10/2015)
6. Normativa direcció i gestió de màsters
7. Normativa, equivàlencia i títols
 • Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat
 • Reial Decret 285/2004, modificat pel Reial Decret 309/2005, pels quals es regulen les condicions d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior.
 • Acord 9/2016, Reglament regulador per a la declaració d'equivalència de títols estrangers d'Educació Superior a nivell acadèmic de doctorat.
 • Reial Decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.
 • Reial Decret 22/2015, de 23 de gener, sobre pel qual s'estableixen els requisits d'expedició del Suplement Europeu al Títol.
 • Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.
 • Ordre ECD/760/2013, de 26 d’abril, per la que s’estableixen els requisits d’expedició del títol del programa Erasmus Mundus.
 • Llei 2/2008, de 17 d’abril, de la Generalitat, del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d’Educació Superior.
8. Legalització documents acadèmics
 • Ordre de 16 d'abril de 1990 sobre legalització de documents acadèmics espanyols que han de surtir efectes en l’estranger.
 • Real Decreto 1497/2011, de 24 d'octubre, pel qual es determinen les funcionaris i autoritats competents per a realitzar or qual es determinen els funcionaris i autoritats competents per realitzar la legalització única o postil·la prevista pel Conveni XII de la Conferència de l'Haia de Dret Internacional Privat, de 5 oct 1961
 • Orden JUS/1207/2011, de 4 de maig, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic de Postil del Ministeri de Justícia i es regula el procediment d'emissió de postil·les en suport paper i electrònic
9. Pràctiques, Mobilitat i reconeixement llengües
 • Reglament de Pràctiques externes de la Universitat de València. ACGUV 131/2012.
 • Reglament de mobilitat de la Universitat de València. ACGUV 196/2013 de 30 d'octubre
 • Reconeixement de certificats de llengües estrangeres a la Universitat de València. ACGUV 45/2013 de 28 de març, actualitzat per ACGUV 169/2013 de 27 de setembre.
 • Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s’establix un sistema de reconeixement de la competencia en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.
 • Orde 93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s’establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.
10. Beques
 • Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.
 • Reial Decret 609/2013, de 2 d'agost, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes, per al curs 2013/2014 i es modifica parcialment el reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies