Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

 

     
  Consultes Secretaria (TiquetingUV) Cita prèvia i  CertificatsACCV Seu ElectrònicaUV
 
Secretaria virtual
 
 

 

Obtenció de certificats acadèmics en la Seu electrónica

Si disposes d'usuari i contrasenya, has d'obtenir el certificat (únicament per a Grau o Màster) a través d'Entreu:

 • Certificat acadèmic oficial. Amb taxa
 • Certificat d'admissió a Grau. Sense taxa.
 • Certificat d'admissió a Màster. Sense taxa.
 • Certificat d'assegurança escolar. Sense taxa.
 • Certificat de matrícula (a efectes personals, família nombrosa, obtenció NIE, renovació NIE, concessió ajudes externes, als efectes oportuns). Sense taxa.
 • Certificat de taxa de matrícula. Sense taxa.

Tutorial per a sol·licitar un certificat acadèmic oficial en la seu electrònica d'Entreu

Obtenció de certificats estudiants sense accés a la Seu Electrònica

 1. Únicament, si no disposes d'usuari i contrasenya has de sol·licitar-ho a través del següent formulari mitjançant:
  1.1 El teu compte de correu @alumni.uv.es
  1.2 Des d'un altre compte de correu, adjuntant la següent autorització i còpia del DNI.
  Important: Indiqueu en el correu si teniu algun tipus d'exempció de taxes
 2. Si escau, li enviarem el rebut per a abonar la taxa corresponent i haurà de remetre el justificant
 3. Una vegada realitzat el descrit en el punt núm. 2, en el termini de set dies obtindràs el certificat.

Per a obtenir una còpia compulsada que acredite l'autenticitat d'un document expedit per la Universitat de València, és necessari remetre al següent formulari còpia del DNI i autorització. Rebuda aquesta documentació s'emetrà el corresponent rebut per al pagament de la taxa, i una vegada fet efectiu haurà de remetre el justificant a la mateixa direcció des d'on se l'informarà sobre el procediment per a gestionar la compulsa.

Trasnscorregut el termini de sis mesos sense haver recollit el certificat, la Facultat d’Economia procedirà a la seua destrucció.

Les dades personals subministrades seran tractades per la Universitat per a la gestió del Registre d'entrada i eixida de documents. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercir-se davant qualsevol Oficina de Registre de la UV (art. 5.0 L.O. 15/1999).