Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

  

L'atenció al públic en els serveis administratius de la Facultat d'Economia es prestarà amb caràcter presencial mitjançant Cita Prèvia en el següent horari:

Matins: Dilluns a divendres, de 10 a 13 hores
Vesprades: Dimarts i dijous, de 16 a 18 hores

Segons el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, no es podrà realitzar cap tràmit administratiu sense identificació vàlida, oficial i actualitzada de la persona interessada.No obstant això, es recomana, amb caràcter preferent l'atenció a través de mitjans telemàtics i únicament s'atendran les consultes rebudes a través del vostre correu de la Universitat @alumni.uv.esPer a l'obtenció de certificats acadèmics:

1.- Obtenció de certificats en la Seu electrónica

Si disposes d'usuari i contrasenya, has d'obtenir el certificat (únicament per a Grau o Màster) a través d'Entreu:

 • Certificat acadèmic oficial. Amb taxa
 • Certificat d'admissió a Grau. Sense taxa.
 • Certificat d'admissió a Màster. Sense taxa.
 • Certificat d'assegurança escolar. Sense taxa.
 • Certificat de matrícula (a efectes personals, família nombrosa, obtenció NIE, renovació NIE, concessió ajudes externes, als efectes oportuns). Sense taxa.
 • Certificat de taxa de matrícula. Sense taxa.
Tutorial per a sol·licitar un certificat acadèmic oficial en la seu electrònica d'Entreu


2.- Obtenció de certificats estudiants sense accés a Seu Electrònica

 1. Únicament, si no disposes d'usuari i contrasenya has de sol·licitar-ho a certificadoseconomia@uv.es mitjançant:
  1.1 El teu compte de correu @alumni.uv.es
  1.2 Des d'un altre compte de correu, adjuntant la següent autorització i còpia del DNI.
  Important: Indiqueu en el correu si teniu algun tipus d'exempció de taxes
 2. Si escau, li enviarem el rebut per a abonar la taxa corresponent i haurà de remetre el justificant de pagaments a certificadoseconomia@uv.es
 3. Una vegada realitzat el descrit en el punt núm. 2, en el termini de set dies obtindràs el certificat.

Per a obtenir una còpia compulsada que acredite l'autenticitat d'un document expedit per la Universitat de València, és necessari remetre a secretariafde@uv.es  còpia del DNI i autorització. Rebuda aquesta documentació s'emetrà el corresponent rebut per al pagament de la taxa, i una vegada fet efectiu haurà de remetre el justificant a la mateixa direcció des d'on se l'informarà sobre el procediment per a gestionar la compulsa.  

Trasnscorregut el termini de sis mesos sense haver recollit el certificat, la Facultat d’Economia procedirà a la seua destrucció.

Les dades personals subministrades seran tractades per la Universitat per a la gestió del Registre d'entrada i eixida de documents. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercir-se davant qualsevol Oficina de Registre de la UV (art. 5.0 L.O. 15/1999).