Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

La Pràctica en Empresa és una activitat de naturalesa formativa realitzada per l'estudiant i supervisada per un tutor de l'empresa o institució on es desenvolupa i per un tutor acadèmic de la Universitat de València. Té com a principal objectiu permetre a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l'adquisició de competències que li preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua empleabilitat i fomenten la seua capacitat de emprendiment.

Existeixen dos tipus de Pràctiques: curriculars i extracurriculars. Les primeres es configuren com a activitats acadèmiques integrades en el pla d'estudis del que es tracte, que es corresponen amb un mòdul, matèria o assignatura. Les segones són aquelles que l'estudiant pot realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, àdhuc tenint les mateixes finalitats que les pràctiques curriculars, no formen part del pla d'estudis.

Presentació ETSE-UV  

Entrevistem al coordinador de pràctiques externes de l’ETSE-UV

En aquesta entrevista, el coordinador de pràctiques externes de l’ETSE-UV, Jesús Soret, resol els dubtes freqüents dels i les estudiants abans de fer les pràctiques formatives.