Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

El consorci format per FORD, NUTAI i IDAL-UV ha aconseguit el projecte MAPIIA: Monitorización Avanzada de Procesos Industriales mediante Inteligencia Artificial, MAPI-ia” (Exp. INNEST/2021/362).

  • 13 d’octubre de 2021
El consorci format per FORD, NUTAI i IDAL-UV ha aconseguit el projecte MAPIIA: Monitorización Avanzada de Procesos Industriales mediante Inteligencia Artificial, MAPI-ia” (Exp. INNEST/2021/362).

La Agència Valenciana de la Innovació, dins del programa de l'actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020 concedeix al consorci format per FORD, NUTAI i IDAL una subvenció per a desenvolupar el projecte MAPIIA. Aquest projecte de Monitoratge Avançat de Processos Industrials Mitjançant Intel·ligència Artificial (MAPIIA), emmarcat en el Programa de Projectes Estratègics en Cooperació, versa sobre la creació d'un sistema prototip ciberfísic de digitalització, genèric i multiplataforma, capaç de monitorar i predir les avaries en un entorn industrialitzat mitjançant l'ús de tècniques avançades d'intel·ligència artificial.

Aquest projecte possibilitarà la digitalització dels punts crítics d'una línia productiva mitjançant l'adquisició, tractament i anàlisi de les dades digitalitzades obtingudes en diverses classes d'equip que realitzen operacions de fabricació molt diferents entre si. Mitjançant l'anàlisi amb tècniques de Machine/Deep Learning i estadística descriptiva s'extraurà informació de valor que ajudarà, d'una banda, a la presa de decisions intel·ligent en matèria de predicció d'avaries i per un altre, a la planificació d'ordres de treball per a dur a terme aquestes tasques de manteniment. D'aquesta manera, el sistema podrà ajudar a la presa de decisió per a aconseguir reduir els costos en procediments interns de manteniment en les plantes industrials, així com a l'optimització del procés productiu i millora de la qualitat del producte final mitjançant la predicció de les avaries.

Aquest projecte avança en la línia d'industrialització 4.0, que tant FORD com NUTAI segueixen en la seua estratègia empresarial d'innovació i desenvolupament. D'altra banda, el tercer soci, IDAL-Universitat de València, reforçarà el suport en l'àrea de Machine/Deep Learning.