Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

LIFE ZERO WASTE WATER, el projecte de reutilització d'aigües residuals com a font de nutrients i energia

  • 20 de juliol de 2021
LIFE ZERO WASTE WATER, el projecte de reutilització d'aigües residuals com a font de nutrients i energia

L’ETSE-UV està participant com una de les organitzacions sòcies que fan possible el projecte LIFE ZERO WASTE WATER. El projecte, que acaba d'arrencar, compta amb la tecnologia AnMBR, patentada pel grup de recerca CALAGUA, on es troba el Departament d'Enginyeria Química de l'Escola.

El projecte LIFE ZERO WASTE WATER pretén aplicar el concepte d'Economia Circular a la gestió dels residus orgànics i aigües residuals urbanes en municipis de menys de 50.000 habitants. Per a això, proposa un nou sistema de tractament conjunt de la fracció orgànica de residus sòlids urbans en Estacions Depuradors d'Aigües Residuals (EDAR) mitjançant un procés anaeròbic de membranes. Aquesta proposta implica un canvi total en la gestió actual d'aquest tipus de residus, ja que avui dia, aquesta gestió està basada en el transport per carretera dels residus i un posterior tractament dels mateixos en compostatge/biometanización.

Josep Ribes, un dels científics darrere del projecte i professor en la ETSE-UV, afirma que amb aquest nou sistema “s'estalvia l'ús de contenidors específics per a matèria orgànica, evitant així els problemes d'espai i de mala olor”. El nou sistema de gestió permet una major participació dels ciutadans i una millor separació de la fracció orgànica. S'aprofita la matèria orgànica per a produir energia i nutrients per a fertirrigació.

 

Web del projecte: https://lifezerowastewater.com/

 

Presentació en anglés + enquesta per a ciutadans (Inglés):

https://prezi.com/view/6tuRtWh3FoN0nbt9kydb

 

Presentació en espanyol + enquesta ciutadans (Espanyol):

https://prezi.com/view/U7pAJovIUzlMN3sU2Und

 

Enllaç directe a l’enquesta: https://go.uv.es/calagua/life