Universitat de ValènciaEstructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

Xarrada ERI - Romane Dahan: "Exposició dels models d'integració cognitiva i comprensió en la lectura de còmics"

  • 26 d’abril de 2024
Image de la noticia

3 de maig de 2024. 12:00h. Sessió presencial. Idioma: espanyol.

Exposició dels models d'integració cognitiva i comprensió en la lectura de còmics

Romane Dahan

Universitat Aix-Marseille (França)

 

Els mitjans de comunicació actuals reuneixen gairebé sempre dos tipus de components als seus missatges: verbals i visuals (il·lustració). Des dels còmics fins als suports més sofisticats (televisió, portàtil, mòbil), aquest tipus de lectura genera interrogants teòrics com quin impacte té cada component sobre els processos cognitius que permeten la integració d'aquestes informacions de naturalesa diferent.

Les propostes per respondre aquestes preguntes encara estan sense concloure, ja que competeixen diverses opinions sobre els models de comprensió de la lectura per una banda i de tractament cognitiu de les imatges per una altra. Per això, les tendències sobre l'efectivitat del tractament de textos multimèdia (amb components verbal i visual) estan dividides. Alguns pensen que les imatges haurien de permetre una millor memorització del text, d'altres que l'atenció del lector no pot tractar eficaçment els dos tipus d'informacions per crear una representació final d'alt nivell a causa de la càrrega cognitiva.

Tot i això, estudis semblen indicar que la bona integració dels components en aquest tipus de textos depèn de la funció que la imatge compleix respecte al text. Aleshores es presentaran els models proposats per explicar la integració dels components verbals i visuals dels textos multimèdia i s'exposaran els resultats d'alguns estudis realitzats fins avui sobre aquest tipus de lectura.

 

Bio

Romane Dahan està a l'últim any de grau en Psicologia a la Universitat d'Aix-Marseille (França). Està realitzant pràctiques de recerca juntament amb el laboratori ERI-Lectura al projecte Lepant sota la supervisió d'Amelia Mañá. Està fent el seu treball de fi de grau sobre el tema de la lectura de còmics. Va fer una estada d'un any a la Universitat degli Studi di Palermo (Itàlia). Abans d'ingressar a la carrera de Psicologia, va estudiar Antropologia a la Universitat Nacional de Còrdova (Argentina) i es va rebre del Conservatori Provincial de Música.