Logo de la Universitat de València Logo Estructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

Dys_SIGN

Efecte de factors atencionals i lingüístics en l'adquisició d'informació de senyals de circulació: dades comportamentals i fisiològiques en conductors amb i sense dislèxia.
Acrònim

Dys_SIGN

Descripció

Conduir un vehicle és una activitat complexa que exigeix grans demandes al sistema visual i atencional humà. Junt amb les altres operacions bàsiques, l'adquisició ràpida i precisa d'informació de text i pictogrames en senyals de circulació pot ser un factor crític per a la seguretat. No obstant això, hi ha diferències individuals rellevants (p. ex., tindre dificultats en la lectura) i moltes situacions ambientals (p. ex., conduir amb boira o en una escena visual complexa) que poden deteriorar o retardar la comprensió adequada dels missatges de trànsit.

El present projecte proporcionarà nova evidència per a analitzar els factors que influeixen en el rendiment dels conductors quan han de llegir senyals de circulació mentre condueixen:

 • Primer, estudiarem les dificultats dels conductors amb dislèxia a l'hora d'adquirir informació en senyals de trànsit. En comparació amb estudis previs, en el present projecte estudiarem les dificultats d'aquests conductors en noves situacions de lectura (p. ex., entorn urbà), manipularem les demandes atencionals dels conductors d'una manera més sistemàtica (p. ex., escenaris simples i complexos) i obtindrem mesures fisiològiques d'esforç cognitiu (p. ex., indicadors basats en la taxa cardíaca) per conèixer el paper de l'atenció a les dificultats dels conductors adults amb dislèxia. Els resultats obtinguts podrien contribuir a la discussió sobre si les dificultats d'aquests conductors són específiques per a la lectura o es generalitzen a altres aspectes de la conducció, tal com s'ha suggerit en investigacions recents sobre dislèxia (p. ex., la teoria del mostreig temporal).
 • Segon, explorarem noves possibles contramesures per ajudar els conductors amb i sense dislèxia a millorar el seu rendiment en la lectura mentre condueixen. En particular, analitzarem l'ús d'informació pictogràfica combinada amb text, revisarem l'impacte en dislèxia de lletres majúscules i minúscules i estudiarem quins factors són més resistents a l'efecte de la degradació visual de senyals de trànsit.

En definitiva, el present projecte ajudarà a comprendre millor el fenomen de la dislèxia i les seves dificultats en la conducció. A més, els resultats també proporcionaran aplicacions pràctiques per millorar el disseny de senyals de trànsit, la qual cosa podria beneficiar no només a persones amb deteriorament en la lectura, sinó també a qualsevol conductor en condicions atencionals o perceptuals no òptimes.

Desenvolupa el projecte
Estructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura
Paraules clau

Atenció;Lectura;Conducció;Senyals de trànsit;Dislèxia;Ergonomia cognitiva;Taxa cardíaca;Esforç cognitiu

Investigadors principals:
 • Tejero Gimeno, Pilar
 • PDI-Titular d'Universitat
Veure fitxa
 • Roca Ruiz, Javier
 • PDI-Titular d'Universitat
 • Director/a de Departament
Veure fitxa
Investigadors participants:
 • Tejero Gimeno, Pilar
 • PDI-Titular d'Universitat
Veure fitxa
 • Roca Ruiz, Javier
 • PDI-Titular d'Universitat
 • Director/a de Departament
Veure fitxa
Equip de treball UV
 • Pi Ruano, Marina
 • PI-Invest Formacio Vali
 • D
Veure fitxa
 • Royo Sarralde, Laura
 • PIT-Tecnic/a Mitja/Na Uv
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Veure fitxa
Equip de treball no UV

Paula Piris Todos Santos

Contacte

Contacte: atenlec@uv.es

Data d'inici
2020 Juny
Data de finalització
2024 Maig
Entitat finançadores:

Esta página web es parte del proyecto de I+D+i PID2019-106562GB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

 


 

 

Entitats col·laboradores:

Entitat Promotora Observadora: