Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia Logo del portal

ACTE DE GRADUACIÓ 2018-2019

AVÍS: canvi del lloc de celebració per tancament del Palau de la Música

 

 1. Data de celebració

 2. Lloc de celebració

 3. Requisits dels participants

 4. Termini d'inscripció

 5. Aportació del graduat

 6. Procediment d'inscripció

 7. Retirada d'entrades

 8. Actualització de la foto

 9. Organització de l'Acte

 10. Important

 

 

 1. Data de celebració

Dijous 28 de novembre de 2019, a les 18 hores

 

 1. Lloc de celebració

Saló d'Actes de les Escoles San José - Jesuites València. Google Maps.

 

(Av. Corts Valencianes, 1)

 

 1. Requisits dels participants

Haver finalitzat estudis conduents a l'obtenció del títol de graduat o graduada, llicenciat o llicenciada en alguna de les titulacions que ofereix la Facultat de Farmàcia en el curs acadèmic 2018/2019.

O mancant el Treball de Fi de Grau i una assignatura anual o dos semestrals o pràctiques externes.

 

 1. Termini d'inscripció

Els estudiants que reunisquen el requisit anterior sol·licitaran l'admissió a l'acte entre el 25 de juny i el 15 d'octubre de 2019, inclusivament.

 

 1. Aportació del graduat

Davant les reduccions econòmiques i donada la importància que per al Centre té mantenir la celebració de l'acte, la Comissió de graduació va aprovar una contribució a les despeses de 25 € per graduat o graduada, que complemente l'aportació que realitza la Facultat.

 

 1. Procediment d'inscripció

  1. Els estudiants interessats emplenaran la sol·licitud d'inscripció i juntament amb el justificant d'ingrés bancari de la quota d'inscripció, es remetrà per correu electrònic a la següent adreça: fac.farmacia@uv.es

  2. Sol·licitud d'inscripció en l'Acte de Graduació (estarà disponible quan comence la inscripció)

 

 1. Retirada d'entrades

  1. És necessària l'entrada per a accedir al Saló d'Actes, tant per al graduat o la graduada com per als acompanyants.

  2. La recollida d'entrades per als graduats o les graduades i els seus acompanyants serà:

   • Del dilluns 11 al divendres 15 de novembre de 2019 inclusivament

   • Horari: Des de les 9 fins a les 20 hores

   • Lloc: Consergeria de la Facultat de Farmàcia

  3. Les entrades dels acompanyants no seran numerades

  4. El nombre d'entrades assignades a cada estudiant que es gradua es publicarà en aquest apartat dies abans de la data de recollida de les mateixes.

   • (Per al curs 2018-2019, es va assignar a cada graduat o graduada 5 entrades)

  5. Per a la retirada de les entrades serà necessari la identificació de l'estudiant mitjançant DNI, permís de circulació, passaport...

   • En cas de no poder retirar les entrades personalment, serà necessari emplenar una autorització i adjuntar còpia del DNI del estudiant que es gradua.

  6. Model d'autorització

 

 1. Actualització de la foto

Durant el desenvolupament de l'Acte es projectaran les fotografies dels graduats. Si desitja actualitzar la foto pot fer-ho enviant-la a fac.farmacia@uv.es, fins al 10 d'octubre de 2019.

 

 1. Organització de l'Acte

  1. L'hora d'entrada al Saló d'Actes per als estudiants que es graduen serà a les 16:45 hores per la porta lateral.

  2. L'hora d'obertura del Saló d'Actes per als acompanyants està prevista a les 17:30 hores per la porta principal.

  3. L'acte començarà a les 18 hores

  4. La durada aproximada de l'Acte serà de 2 hores.

 

 1. Important: Tota la informació relativa a l'Acte de Graduació i les seues possibles modificacions, es comunicarà a través de la pàgina web del Centre, en l'apartat Acte de Graduació, per la qual cosa es recomana es consulte periòdicament.