Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia Logo del portal

Coordinador Treball Fi de Grau: José Vicente Gil Ponce (j.vicente.gil@uv.es)

Curs acadèmic 2020-2021

nouPresentació TFG 2020-2021

SESSIÓ VIRTUAL INFORMATIVA TREBALL FI DE GRAU

▪    10 DE JUNY
✓  A LES 11.OO HORAS
✓  ENLLAÇ:

https://eu.bbcollab.com/guest/363cc8c5bba24455b82f13618e53866a

Per a poder matricular-se del Treball Fi de Grau l'estudiant haurà de tindre superats 160 crèdits entre assignatures bàsiques i obligatòries.

Autoproposta: Del 22 de juny al 10 de juliol de 2020

Els estudiants que vullguen presentar una autoproposta de Treball Fi de Grau hauran de posar-se en contacte amb el professor que enviarà el model d'autoproposta a la Secretaria del Departament corresponent i una còpia a: maria.m.gonzalez@uv.es

A la segona quinzena de setembre es publicarà a la web si estan acceptats o no.

Repetidors: Els estudiants repetidors han de confirmar amb el seu tutor que continuen amb el mateix treball Fi de Grau  i hauran de comunicar-ho per mail a: maria.m.gonzalez@uv.es, abans del 15 setembre del 2020.

Important:  En cas que no siga acceptada l'autoproposta, així com els estudiants que no comuniquen que continuen amb el mateix treball del curs anterior, s'ordenaràn per ordre de nota per al dia de  l'elecció.

Oferta: Els treballs oferits pels departaments es publicaran en la web en la segona quinzena de setembre.

Elecció del Treball: Pendent

El llistat per ordre de nota per a l'elecció del Treball Fi de Grau es publicarà en l'última setmana de setembre. El criteri per a l'elecció es basa en la nota mitjana, en base 10, de l'expedient i el nombre de crèdits superats.

Termini de sol.licitud d'ampliació : del 25 de gener a 5 de febrer de 2021

Curs acadèmic 2020-2021

Períodes de Defensa del Treball Fi de Grau en CTA  2020-2021:

30 octubre 2020 , 11 desembre 2020, 19 febrer 2021, 18 juny 2021, 9 juliol 2021, 23 juliol 2021, 10 setembre 2021i en cas excepcional, quan ho sol.liciten 5 o més estudiants.

Documents i normativa