Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia Logo del portal

Informació general sobre les pràctiques formatives

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per un tutor de l'empresa o institució on es desenvolupa i per un tutor acadèmic de la Universitat de València. Té com principal objectiu permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua ocupació i fomenten la seva capacitat d'empreniment.

La Universitat de València considera les pràctiques externes com una metodologia important i necessària en l'aprenentatge i preparació dels seus estudiants i, al mateix temps, de vinculació amb la societat, i disposa d'un reglament propi que les regula. Per cada centre universitari existeix una comissió de pràctiques que té, entre unes altres, la missió de promoure i de supervisar acadèmicament les pràctiques formatives.

Existeixen dos tipus de pràctiques: curriculars i extracurriculars. Les pràctiques curriculars es configuren com activitats acadèmiques integrades en el pla d’estudis del qual es tracte (graus i postgraus), que es corresponen amb un mòdul, matèria o assignatura.

Per una altra banda, les extracurriculars són aquelles que els/les estudiants/es poden realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període de formació (graus i postgraus) i que, encara tenint el mateix fi que les pràctiques curriculars, no formen part del pla d’estudis.

Presentació Pràctiques extracurriculars 2022-2023

Correspon a ADEIT, Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València,  sota la direcció de la Vicerectora d'Estudis i Política Lingüística, la Vicerectora de Postgrau i la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, l'organització, planificació i gestió de les pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de València.

Podeu trobar més informació a la pàgina www.adeit.uv.es.