Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

El personal rebrà una beca de la UE  que es divideix en dues parts, una ajuda de viatge i una ajuda individual, com a contribució a les despeses del transport i de l'estada durant el seu període a l'estranger.

Distància en quilòmetres

Quantia de l'ajuda

Entre 10 i 99 km:

20 euros

Entre 100 i 499 km

180 euros

Entre 500 i 1999 km

275 euros

Entre 2000 i 2999 km

360 euros

Entre 3000 i 3999 km

530 euros

Entre 4000 i 7999 km

820 euros

8000 km o más

1500 euros

Per a conèixer la distància a la institució de destinació,  es pot consultar el calculador de distàncies de la Unió Europea.

  • L'ajuda individual contribueix a les despeses relacionades amb l'estada del personal durant la seua activitat, distingint:
  1. Per al personal que procedisca de la Universitat de València i es dirigisca a països associats, 180€/dia. (Amb un màxim de 7 dies)*
  2. Per al personal que procedisca de països associats i vinga a la Universitat de València,   160€/dia. (Amb un màxim de 7 dies)*

*Els períodes de mobilitat són de 5 dies fins a un màxim de 2 mesos, excloent el viatge. El màxim de la subvenció destinada a estos tipus d'estades a la Universitat de València és de 7 dies: 5 dies més 2 d'addicionals, si s'escau, aquests darrers corresponents a l'immediatament anterior i posterior als dies d'inici i fi de l'activitat en l'estranger.