Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

Convocatòria any 2019-2020

Resolució de modificació de la convocatòria, per la qual es permet la realització d'activitats virtuals dins del marc de l'acció KA107 Erasmus+ fins el 31 de desembre de 2021

NOU 30/07/2020 Resolució de modificació de la convocatòria, per la qual es prórroga el termini per a realitzar les estades KA107 per a 2020.

Tauler oficial UV - Accés a les Bases i la Resolució

Resolució i Bases de la convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

1. Sol·licituds:

Accés a la sol·licitud d'Entreu

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 14 de desembre de 2019 (inclós). En aquesta convocatòria es podrán demanar fins a 3 destinacions per ordre de preferència.

Destinacions i contactes a les universitats ofertades

La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de l'acord de mobilitat per a la formació escanejat i degudament complimentat i signat només per a la primera de les destinacions sol·licitades. (Per a més informació consultar les bases d'aquesta convocatòria)

Annex III.- Acord de mobilitat per a la formació (versió en castellà)

Annex III.- Acord de mobililitat per a la formació (versió en anglès)

NOU (21/01/2020) Adjudicació dels ajuts

Resolució del Vicerector amb la llista de persones beneficiàries i llistat d'espera

Nou (4/2/2020)

Correcció d'errades

2. Abans d'anar-te'n:

Una volta adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, caldrà presentar al Servei de Relacions Internacionals el conveni de subvenció amb la signatura original de la persona sol·licitant.

Annex IV.- Conveni de subvenció

3. A la teua tornada:

 • Hauràs de portar el certificat original d'estada i durada expedit per la peresona responsable de la universitat de destinació, signat amb data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat docent.
 • A més a més, hauràs d'omplir la memòria justificativa de les despeses de transsport, acompanyada dels bitllets o tiquets corresponents.
 • Per acabar, una volta finalitzada i justificada la teua estada, rebràs el Qüestionari UE (EU Survey) a la teua adreça de correu electrònic. Hauràs d'omplir-lo i remetre-lo online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

Annex V.- Certificat d'estada i durada

Annex VI.- Memòria justificativa de les despeses de transport

Convocatòria any 2019

Tauler oficial UV - Accés a les Bases i la Resolució

Resolució i Bases de la convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

1. Sol·licituds:

Accés a la sol·licitud d'Entreu

Termini de presentació de sol·licituds: fins l'11 de desembre de 2018 (inclós). En aquesta convocatòria, com a novetat, es podrán demanar fins a 3 destinacions per ordre de preferència.

Destinacions i contactes a les universitats ofertades

La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de l'acord de mobilitat per a la formació escanejat i degudament complimentat i signat només per a la primera de les destinacions sol·licitades. (Per a més informació consultar les bases d'aquesta convocatòria)

Annex III.- Acord de mobilitat per a la formació (versió en castellà)

Annex III.- Acord de mobililitat per a la formació (versió en anglès)

NOU (25/01/2019) Adjudicació dels ajuts

Resolució del Vicerector amb la llista de persones beneficiàries i llistat d'espera

NOU (5/2/2019)

Correcció d'errades

2. Abans d'anar-te'n:

Una volta adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, caldrà presentar al Servei de Relacions Internacionals el conveni de subvenció amb la signatura original de la persona sol·licitant.

Annex IV.- Conveni de subvenció

3. A la teua tornada:

 • Hauràs de portar el certificat original d'estada i durada expedit per la peresona responsable de la universitat de destinació, signat amb data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat docent.
 • A més a més, hauràs d'omplir la memòria justificativa de les despeses de transsport, acompanyada dels bitllets o tiquets corresponents.
 • Per acabar, una volta finalitzada i justificada la teua estada, rebràs el Qüestionari UE (EU Survey) a la teua adreça de correu electrònic. Hauràs d'omplir-lo i remetre-lo online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

Annex V.- Certificat d'estada i durada

Annex VI.- Memòria justificativa de les despeses de transport

Convocatòria any 2018

Resolució i Annex de la convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

1. Sol·licituds:

Accés a la sol·licitud d'Entreu

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 2 de maig de 2018 (inclós).

La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de l'acord de mobilitat per a la formació escanejat i degudament complimentat i signat.

Annex III.- Acord de mobilitat per a la formació (versió en castellà)

Annex III.- Acord de mobililitat per a la formació (versió en anglès)

Sol·licituds excloses i d'admeses (llistats provisionals)

Llistat provisional d'admesos

Llistat provisional de sol·licituds pendents d'esmena amb el motiu d'exclusió

Les persones excloses provisionalment seran notificades a través d'entreu i hauran d'esmenar pujant la documentació corregida i requerida per mig d'aquesta plataforma. Període d'esmena fins al dia 28 de maig inclós.

NOU (22/06/2018) Adjudicació dels ajuts

Resolució del Vicerector amb la llista de persones beneficiàries i llistat d'espera

2. Abans d'anar-te'n:

Una volta adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, caldrà presentar al Servei de Relacions Internacionals el conveni de subvenció amb la signatura original de la persona sol·licitant.

Annex IV.- Conveni de subvenció

3. A la teua tornada:

 • Hauràs de portar el certificat original d'estada i durada expedit per la peresona responsable de la universitat de destinació, signat amb data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat formativa.
 • A més a més, hauràs d'omplir la memòria justificativa de les despeses de transport, acompanyada dels bitllets o tiquets corresponents.
 • Per acabar, una volta finalitzada i justificada la teua estada, rebràs el Qüestionari UE (EU Survey) a la teua adreça de correu electrònic. Hauràs d'omplir-lo i remetre-lo online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

Annex V.- Certificat d'estada i durada

Annex VI.- Memòria justificativa de les despeses de transport

Convocatòria any 2017

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Bases de la convocatòria

1. Sol·licituds:

Accés a la sol·licitud d'Entreu

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 29 de maig de 2017 (inclós).

La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de l'acord de mobilitat per a la formació escanejat i degudament complimentat i signat.

Annex III.- Acord de mobilitat per a la formació (versió en anglés)

Annex III.- Acord de mobililitat per a la formació (versió en castellà)

Convocatòria 2015-2016

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Bases de la convocatòria

1. Sol·licituds:

Accés a la sol·licitud online (MoveOn)

Preguntes freqüents sobre el formulari de sol·licitud online MoveOn

En entrar a la sol·licitud online caldrà, com a primer pas, registrar-se introduint noms, cognoms i adreça electrònica en la columna de la dreta. Tot seguit, rebreu un correu electrònic de la plataforma MoveOn amb l'enllaç per fer finalitzar el registre.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 29 de febrer de 2016.

La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de l'acord de mobilitat per a la formació escanejat i degudament complimentat i signat.

Annex II.- Acord de mobilitat per a la formació (versió en anglés)

Annex II.- Acord de mobilitat per a la formació (versió en castellà)

NOU (11/03/2016) Adjudicació dels ajuts

Resolució del Vicerector d'adjudicació dels ajuts

Annex I.- Llista de persones beneficiàries

Annex II.- Llista d'espera

2. Abans d'anar-te'n:

Una volta adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, caldrà presentar al Servei de Relacions Internacionals el conveni de subvenció amb la signatura original de la persona sol·licitant.

Annex IV.- Conveni de subvenció

3. A la teua tornada:

 • Hauràs de portar el certificat original d'estada i durada expedit per la peresona responsable de la universitat de destinació, signat amb data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat formativa.
 • A més a més, hauràs d'omplir la memòria justificativa de les despeses de transsport, acompanyada dels bitllets o tiquets corresponents.
 • Per acabar, una volta finalitzada i justificada la teua estada, rebràs el Qüestionari UE (EU Survey) a la teua adreça de correu electrònic. Hauràs d'omplir-lo i remetre-lo online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

Annex V.- Certificat d'estada i durada

Annex VI.- Memòria justificativa de les despeses de transport