Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

REQUISIT ESPECIAL D'ADMISSIÓ EN EL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT

  • 17 de juliol de 2020
REQUISIT ESPECIAL D'ADMISSIÓ EN EL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT

Els estudiants amb nacionalitat de països no hispanoparlants que a més procedisquen del sistema educatiu d'un país la llengua del qual no siga l'espanyol, hauran d'acreditar un nivell B2 en aquest idioma. Aquest nivell d'idioma espanyol haurà d'haver sigut certificat per algun dels organismes reconeguts per ACLES (Associació de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior a Espanya) i estar verificat i validat en l'acreditació emesa per la UNED.

També podran acreditar el coneixement de l'altra llengua oficial de la Comunitat Valenciana, aportant el Certificat de Coneixements del Valencià, nivell B2, de la Universitat de València, de qualsevol altra Universitat de la Comunitat Valenciana pertanyent a CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià), o de la Junta Qualificadora de la Generalitat Valenciana".