University of Valencia logo Logo del portal

  • Llibre

Les  eixides  de camp contribueixen a l'educació dels estudiants de Geografia i Medi Ambient, per la qual cosa formen part de quasi totes les assignatures del grau, sent una metodologia docent molt ben valorada tant per estudiants. Per tal de millorar l'experiència i l'aprenentatge de l'alumnat en les  eixides de camp, durant el curs 2018-19 s'han proposat una sèrie de línies estratègiques comunes en les assignatures de Geografia Humana que cada professor ha pogut adaptar a la seva assignatura, incorporant una sèrie de fonaments didàctics que faciliten que l'estudiant pugui connectar amb la realitat social, però també natural del seu entorn.

Objectius:

1. Incorporar a l'alumne com a part del procés vinculat a l'eixida de camp, facilitant la seva participació i fomentant la seva capacitat d'innovació

2. Connectar les  eixides  de camp amb els objectius generals del grau i particulars de cada assignatura

3. Facilitar que l'estudiant pugui identificar i interpretar els elements relacionats amb la Geografia Humana que es coneixen i visiten a l'eixida de camp, i sigui conscient que aquest tipus de treballs no estan únicament vinculats a l'àmbit de la Geografia Física, sinó que resulten de gran interès per comprendre els processos socials i econòmics que es donen en els territoris

4. Millorar la motivació de l'alumne en l'assignatura i en el grau

5. Desenvolupar habilitats pràctiques, relacionades amb els instruments de la Geografia, com la cartografia i / o l'estadística

6. Valorar els nous sabers i habilitats relacionats amb el llenguatge audiovisual, que pot servir per revaloritzar els coneixements geogràfics en facilitar la seva difusió a la societat

7. Fomentar el pensament crític enfront de problemes socials, polítics i econòmics amb clar reflex (impacte) sobre el territori.

Depenent del curs en què es troben els i les estudiants, el seu coneixement sobre les tècniques, metodologies i, també, teories geogràfiques seran diferents. En aquest sentit, cada professor / a ajustar els objectius de l'eixida   de camp al curs en què es troba l'assignatura. Cal intentar que l'eixida de camp sigui més que una simple excursió, i es converteixi en un element important per a la formació dels futurs geògrafs. Per a això, tant el treball previ com el posterior a l'eixida, són importants.

Com a part d'aquest projecte d'Innovació Educativa, finançat pel Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius de la UVEG, durant el curs 2018-2019 els estudiants de les assignatures de l'àrea de Geografia Humana han realitzat diversos treballs relacionats amb les eixides de camp i participat en un concurs que pretén posar en valor el seu treball i esforç. Els guanyadors en la primera convocatòria (Gener al 2019) es poden consultar a continuació:

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy