Logo UVGrau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsFacultat de Farmàcia Logo del portal

Coordinador Treball Fi de Grau: José Vicente Gil Ponce (j.vicente.gil@uv.es)

nouCurs acadèmic 2021-2022

SESSIÓ VIRTUAL INFORMATIVA TREBALL FI DE GRAU

▪    4 DE MAIG
✓  A LES 11.OO HORES
✓  ENLLÇ: https://eu.bbcollab.com/guest/8de46984cbd14559ad640be90633c1a6

Presentació TFG 2021-2022

Per a poder matricular-se del Treball Fi de Grau l'estudiant haurà de tindre superats 160 crèdits entre assignatures bàsiques i obligatòries.

Autoproposta: Del 21 de juny al 9 de juliol de 2021.

Els estudiants que vullguen presentar una autoproposta de Treball Fi de Grau hauran de posar-se en contacte amb el professor que enviarà el model d'autoproposta a la Secretaria del Departament corresponent i una còpia a: maria.m.gonzalez@uv.es

A la segona quinzena de setembre es publicarà a la web si estan acceptats o no.

Repetidors: Els estudiants repetidors han de confirmar amb el seu tutor que continuen amb el mateix treball Fi de Grau  i hauran de comunicar-ho per mail a: maria.m.gonzalez@uv.es, abans del 15 setembre del 2021.

Important:  En cas que no siga acceptada l'autoproposta, així com els estudiants que no comuniquen que continuen amb el mateix treball del curs anterior, s'inclouran per ordre de nota per al dia de  l'elecció.

Oferta: Els treballs oferits pels departaments es publicaran en la web dies abans de l'elecció.

Elecció del Treball: 24 de setembre  les 12'00 hores a la Sala de Graus de la Facultat de Farmàcia.

El llistat per ordre de nota per a l'elecció del Treball Fi de Grau es publicarà dies abans de l'elecció. El criteri per a l'elecció es basa en la nota mitjana, en base 10, de l'expedient i el nombre de crèdits superats.

Termini de sol.licitud d'ampliació : del 25 de gener a 4 de febrer de 2022.

 

Convocatòries de Defensa del Treball Fi de Grau en Ciencia i Tecnología dels Aliments  2021-2022 :

29 octubre 2021, 3 desembre 2021, 11 març 2022, 17 juny 2022, 8 juliol 2022, 22 juliol 2022, 9 setembre 2022i en cas excepcional, quan ho sol.liciten 5 o més estudiants.

Important: La sol.licitud de defensa es realitzarà a través dela Seu Electrònica - ENTREU, 10 dies abans de la data triada per a defendre el Treball Fi de Grau, adjuntant el mateix en format PDF. El tutor acadèmic haurà d'enviar la seua valoració per correu electrònic en el mateix termini a: maria.m.gonzalez@uv.es

 

Documents i normativa