Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

  • Disposar d'un compte de correu com alumne o personal de la Universitat de València o bé pertànyer i disposar d'un compte d'una institució participant en el projecte eduroam.
  • Un ordinador configurat per a obtenir-ne l'adreça de xarxa per DHCP/BOOTP.
  • Suport per a protocol d'accés a la xarxa 802.1x i suport per a accés per WPA2-Enterprise amb xifrat AES
  • Una targeta o dispositiu de xarxa sense fil que complisca les especificacions 802.11b o 802.11g. Adicionalment, en alguns llocs es suporten les especificacions especificacions 802.11a, 802.11n i 802.11ac.

No és necessari registrar l'ordinador en cap lloc ni aportar-ne cap informació.

Els accessos a la xarxa sense fil queden registrats, com també els que es facen per VPN.