University of Valencia logo Logo Head Office Logo del portal

Instrucció 7/2021 sobre el retorn progressiu a les modalitats ordinàries de prestació dels serveis

  • May 6th, 2021
Image de la noticia

La Gerència de la UV ha dictat la instrucció 7/2021 per al retorn progressiu a les modalitats ordinàries de prestació dels serveis per al personal de la Universitat, una vegada finalitzat l'estat d'alarma, i en atenció a l'evolució de la situació sanitària, i en particular als indicadors de la incidència acumulada de la pandèmia. 
La instrucció assenyala que a partir del dilluns 10 de maig la totalitat del personal tornarà a la modalitat presencial de treball, i fixa diverses excepcions, com ara persones especialment sensibles a la malaltia Covid-19, espais de treball on no s'hi puga guardar la distància interpersonal d'amenys 1'5 metres, o centres de treball on expressament el Servei de Prevenció i Medi Ambient haja estimat la necessitat de reduir aforaments. 

Links: