Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

 • Estudios Graus

Grau en Infermeria

Grau en Podologia

Grau en Infermeria

Perfil d'ingrés:

Sense perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos per la normativa vigent, les vies d'accés habituals als estudis de Graduat/a en Podologia són:

 • Estar en possessió del títol de batxiller o equivalent i la superació de la prova al fet que es refereix l'art. 42 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, modificada per la llei 4/2007, de 12 d'abril, desenvolupat pel Reial decret 1892/2008 de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de Grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • Estar en possessió d'un Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent segons arreplegue la normativa vigent.
 • Superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial reconegut en tot el territori espanyol.
Perfil recomanat
 
Els perfils recomanats per a l'ingrés al Grau en Infermeia són:
 
Per als i les estudiants que realitzen proves d'accés a la universitat:
 • Modalitat de batxillerat de Ciències de la Salut, amb les assignatures optatives de Matemàtiques II, Física.
 • Modalitat de batxillerat de Científic-Tecnològic, amb les assignatures optatives de Biologia i Química.
Per als i les estudiants que procedisquen dels Cicles Formatius de Grau Superior o equivalents segons arreplegue la normativa vigent:
 • Estudis relacionats amb les Ciències de la Salut.
Per als i les estudiants que superen de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys:
 • Opció de Ciències de la Salut.
Per als i les estudiants que estan en possessió d'un títol universitari oficial reconegut en tot el territori espanyol:
 • Posseir un títol de la branca de Ciències de la Salut o de Ciències.
A més dels perfils acadèmics d'accés a la Universitat, els estudiants que opten a l'accés dels estudis a la titulació hauran d'haver aconseguit una formació sòlida en Ciències Socials, de la Naturalesa i de la Salut, tenir unes aptituds personals per a la cura, amb predisposició per a l'ajuda i la interrelació amb les persones i les institucions socials.
 • Mostraran capacitat de treball, habilitat per a l'autocontrol i acte observació que li permeta afrontar situacions d'estrès. Disposició per a l'observació, l'anàlisi i la reflexió crítica.
 • Ostentaran capacitats per al llenguatge parlat i escrit, alta comprensió d'anàlisi i significat d'instruccions verbals i escrites i bona coordinació psicomotriu.
 • Sabran adaptar-se a entorns canviants demostrant motivació i iniciativa, sempre respectant els drets, valors, costums i creences de les persones i grups amb els quals interactua.
Enllaç de reglament de matrícula de la UV:
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C50.pdf

Grau en Podologia

Perfil d'ingrés:

Sense perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos per la normativa vigent, les vies d'accés habituals als estudis de Graduat/a en Podologia són:

 • Estar en possessió del títol de batxiller o equivalent i la superació de la prova al fet que es refereix l'art. 42 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, modificada per la llei 4/2007, de 12 d'abril, desenvolupat pel Reial decret 1892/2008 de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de Grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • Estar en possessió d'un Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent segons arreplegue la normativa vigent.
 • Superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial reconegut en tot el territori espanyol.
 • A més, per als Diplomats Universitaris en Podologia s'estableix un itinerari curricular de formació addicional per a l'obtenció del present títol de Grau. El criteri d'admissió serà preferentment l'expedient acadèmic i el curriculum vitae.
Perfil recomanat
 
Els perfils recomanats per a l'ingrés al Grau en Podologia són:
 
Per als i les estudiants que realitzen proves d'accés a la universitat:
 • Modalitat de batxillerat de Ciències de la Salut, amb les assignatures optatives de Matemàtiques II, Física, Química, Biologia, aquestes assignatures tindran una ponderació del 0,2 en el període de matrícula de 2016-17  i Ciències de la terra i mediambientals tindran una ponderació del 0,1 segons el *SeDI
 • Modalitat de batxillerat de Científic-Tecnològic, amb les assignatures optatives de Biologia i Química.
Per als i les estudiants que procedisquen dels Cicles Formatius de Grau Superior o equivalents segons arreplegue la normativa vigent:
 • Estudis relacionats amb les Ciències de la Salut.
Per als i les estudiants que superen de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys:
 • Opció de Ciències de la Salut.
Per als i les estudiants que estan en possessió d'un títol universitari oficial reconegut en tot el territori espanyol:
 • Posseir un títol de la branca de Ciències de la Salut o de Ciències.
El perfil d'ingrés recomanat i entès com el conjunt de característiques personals i acadèmiques que en general es consideren adequades per a aquelles persones que vagen a començar els estudis de la titulació de Podologia seran les següents:
 • Afinitat pel coneixement de les de les funcions biològiques de l'ésser humà i de les ciències fonamentals de la Salut.
 • Coneixement de la realitat professional de la Podologia.
 • Capacitat i habilitat manual.
 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Habilitat per a les relacions interpersonals.
 • Iniciativa i esperit emprenedor.
 • Motivació per la qualitat.
Enllaç de reglament de matrícula de la UV:
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C50.pdf

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies