institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

1. Estudi sobre la despoblació i el despoblament del medi rural valencià

La població valenciana, en general, i la que viu en espais rurals, en particular, té un coneixement proper i actual de les dinàmiques i processos que afecten el conjunt del medi rural valencià. Sense dubte, aquest pot o oferir indicacions interessants per a guiar accions futures de lluita contra la despoblació i el despoblament i, al mateix temps, revitalitzar els nostres territoris rurals. Per a recollir aquest coneixement, s'estructuren dues vies d'accés basades en la participació de la societat: d'una banda, mitjançant un formulari Google en el qual donar a conéixer, a través de fotografies o vídeos de curta duració (menys de dos minuts) iniciatives o accions de desenvolupament econòmic, social, comunitari, cultural, etc., que evidencien que es pot viure i treballar en les nostres zones rurals. Aquesta opció permet igualment traslladar problemàtiques o necessitats de tota mena sobre les quals actuar. I, d'altra banda, a través d'una enquesta Google es busca conéixer i recollir que determina la decisió de deixar una àrea rural o quedar-se en ella, quines variables influeixen en la qualitat de vida del medi rural (col·legi, transport, teletreball, etc.), que necessita la població local per a emprendre (fiscalitat diferenciada, mentorització, conciliació, etc.), qui ha de guiar i recolzar les noves iniciatives econòmiques, com s'han d'adaptar els espais rurals a la “nova normalitat”, etc.

Formulari Google: vídeos i/o fotografies sobre el valor del medi rural valencià

Enquesta Google: la meua contribució al debat de la despoblació i el despoblament: de problema a oportunitat

 

2. Difusió de l’Agenda AVANT

Es pretén donar a conéixer els criteris normatius que defineixen els processos de despoblament en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i, per tant, contribueixen a delimitar els municipis que formen part de l’Agenda AVANT. Però, a més, amb la finalitat de caracteritzar sociodemogràficament i econòmicament en detall a aquests, es dissenyen i afegeixen altres indicadors que doten de valor afegit a les anàlisis bàsiques sobre despoblació del medi rural valencià. Tot això es presenta de forma dinàmica i visual a través de diversos recursos cartogràfics i digitals.

StoryMap AVANT: de l’Agenda a la Càtedra en la Universitat de València

 

3. Seminaris

Amb l’objectiu de dissenyar iniciatives amb les quals poder fer front als processos de despoblament i despoblació del medi rural valencià, s’organitzen diversos seminaris de caràcter obert i participatiu, amb els quals, a partir de diverses ponències per part d’experts de reconegut prestigi en temàtiques concretes (finançament i fiscalitat, ordenació territorial i urbanisme, qualitat de vida i benestar, etc.), es contribueix a la recol·lecció de diagnosis i propostes d’acció.

3.1. Seminari 14 d’octubre de 2019 (València): “Afrontant el despoblament: fiscalitat diferencial en àrees rurals?”

3.2. Seminari 29 de novembre de 2019 (Algímia): “El paper dels ajuntaments en el desenvolupament de les àrees rurals”.

4. Jornades d’animació i dinamització

Es desenvolupen diverses jornades d’animació i dinamització de la societat rural valenciana, en diferents localitats de la província de València, amb les quals, a partir de diagnosis participatives i discussions en grups de treball, es puguen plantejar possibles solucions i identificar responsables.

4.1. Jornada 26 de juny de 2019 (Ademús, València): “Fòrum sobre la despoblació”

4.2. Jornada 28 de setembre de 2019 (Castielfabib, València): “Cultures i Resiliències davant del canvi climàtic i el despoblament”

4.3. Jornada 16 d’octubre de 2019 (Quatretonda, València): “Repensar el rural. Sostenibilitat social: noves vies per al rural valencià”

4.4. Jornada 14 de novembre de 2019 (Montesa, València): “Repensar el rural. Sostenibilidad social: noves vies per al rural valencià”

4.5. Jornada 21 de novembre de 2019 (Chelva, València): “Repensar el rural. Sostenibilidad social: noves vies per al rural valencià”

4.6. Jornada 8 de gener de 2020 (Bolbaite, València): “Repensar el rural. Sostenibilidad social: noves vies per al rural valencià”

4.7. Jornada 15 de gener de 2020 (Jarafuel, València): “Repensar el rural. Sostenibilidad social: noves vies per al rural valencià”

4.8. Jornada 12 de febrer de 2020 (Venta del Moro, València): “Repensar el rural. Sostenibilidad social: noves vies per al rural valencià”

4.9. Jornada 4 de març de 2020 (Yàtova, València): “Repensar el rural. Sostenibilidad social: noves vies per al rural valencià”

 

5. Anàlisi i difusió de les causes i els processos de despoblació i despoblament del medi rural

A través de diversos canals digitals (premsa digital, cursos MOOC, podcast, etc.) es pretén explicar de forma senzilla i mitjançant llenguatge col·loquial, el perquè dels fenòmens de despoblació que afecten tant al medi rural valencià com al conjunt d’espais rurals espanyols i europeus, incidint al seu torn en les qüestions bàsiques que afecte aquests, com ara la natalitat, les migracions, les polítiques de desenvolupament rural, etc.

5.1. 24 d’abril de 2016 (pre-Càtedra AVANT-UV). Que fem amb les nostres zones rurals?

5.2. 1 de desembre de 2017 (pre-Càtedra AVANT-UV): L’Espanya sense internet

5.3. 23 de setembre de 2019: Capital social i desenvolupament territorial: el paper clau de les xarxes socials i el lideratge

5.4. 23 d’octubre de 2019: La despoblació: repte demogràfic i repte nacional

 

6. Premis AVANT a l’emprenedoria innovadora en el medi rural

Amb la finalitat de contribuir al fet que la població jove, tant en el medi rural com fora d’aquest, desenvolupe iniciatives emprenedores en les zones rurals de la Comunitat Valenciana, com a exemple de què iniciar una activitat econòmica és possible i, per tant, viable fixar el seu domicili en aquestes zones, es presenten activitats com les ací enumerades:

6.1. I Edició del Programa Emprenedoria Rural, Activa i Sostenible (UVemprén Rural)

Nota: per a la realització de totes aquestes activitats es disposa d’un finançament de 10.000 euros per any natural.