En el segon quadrimestre del curs acadèmic 2023-2024, la Universitat de València ofereix per onzé curs consecutiu, quatre assignatures sobre Relacions de Gènere, que podran ser cursades per qualsevol estudiant que ho desitge, al llarg del seu període de formació en els estudis de Grau, prenent amb això una iniciativa que resulta pionera en les universitats espanyoles. Els sis crèdits reconeguts s'incorporaran a l'expedient per participació en activitats universitàries (ACGUV 215/2010).

S'ofereixen, igualment, als estudiants matriculats/as en els plans antics d'ordenació d'estudis universitaris i es convalidaran per sis crèdits de lliure elecció.

Correspon a l'IUED tant l'organització i gestió de la docència com la selecció del professorat.

Les classes s'impartiran durant el període de febrer a maig de 2024: