Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari López Piñero Logo del portal

És la ciència apolítica?

 

La ciència moderna s’ha representat tradicionalment com coneixement veritable i universal. El context social en què es formulaven les explicacions científiques, els valors i la ideologia d’aquells que proposaven i discutien les noves hipòtesis no semblaven rellevants. Ara sabem, però, que encara que estudiem la natura amb una pretensió d’objetivitat, tant en la construcció del coneixement com en la seua posterior circulació i apropiació, intervenen factors ideològics, socials, econòmics, etc.

 

Homenatge a Darwin

El darwinisme va entrar amb força a València a partir de 1868, en clara connexió amb els posicionaments revolucionaris liberals que imperaven en aquells dies en bona part de la Península. De fet, molts científics espanyols que es van formar en aquella època van considerar que el pensament darwinista i la revolució política estaven estretament connectats.

El 1909 un grup d’estudiants i professors de la Facultat de Medicina de la Universitat de València van organitzar el que probablement va constituir el principal homenatge del centenari del naixement de Darwin en el context ibèric. Presidint l’organització de l’acte va estar el professor Pelegrí Casanova (1849–1919), que ha estat considera un dels principals impulsors del pensament evolucionista en l’estat espanyol. En aquest homenatge, la dimensió política del darwinisme es va posar de manifest. Per exemple, la compatibilitat entre l’evolucionisme darwinista i els ideals socialistes i col·lectivistes es va posar de manifest comparant la societat amb un organisme i els individus amb cèl·lules d’aquest organisme metafòric.

 

 

Secció Política
L’evolucionisme darwinista va ser unit a un pensament econòmic i social fortament ideologitzat des dels seus orígens. Pocs posarien en qüestió la forte influència que va tenir el pensament de Malthus i la seua “lluita per l’existència” en l’obra de Darwin. També resulta clara la influència exercida per Herbert Spencer, un teòric del capitalisme de lliure mercat que va popularitzar la idea de la “supervivència del més apte”.
En l’homenatge de 1909 es van lançar proclames de signe clarament anticlerical per part d’alguns dels organitzadors. Unamuno va lligar l’esperit del progrés evolutiu a la reforma del cristianisme. Sens dubte, la relació entre l’evolucionisme i les diverses creences i ideologies ha estat molt més complexa i variada del que acostumem a pensar. En particular, l’evolucionisme ha estat emprat com un pretext per lliurar batalles de més ampli abast: el control de l’ensenyament per diferents agents, el foment de posicionaments religiosos extrems o d’una visió positivista i dogmàtica de la ciència, etc.
Placa Darwin