University of Valencia logo Logo Logo del portal

.
.

Recently featured videos

La Unitat de Qualitat posa a l'abast de tot l'alumnat enquestes d'avaluació del professorat en format online, una de les principals ferramentes en què els alumnes poden expressar la seua opinió sobre la docència que reben.
Vídeo on es descriu la utilitat, com es fan i algunes característiques de les enquestes d'avaluació docent.
Des del curs 2009-2010, el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE), depenent del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València, ha vingut fent un important esforç per recolzar la innovació educativa i el desenvolupament tecnològic entre els estudiants universitaris mitjançant el programa ESTIC, que té com a objectiu potenciar, reconèixer i acreditar el treball desenvolupat per grups d’alumnos de la Universitat de València, que incorporen als seus processos d’aprenentatge les TIC i les metodologies cooperatives i/o col·laboratives. Al vídeo, el grup d'estudiants de Física Tippe Top Physics ens presenta la seva proposta guanyadora de l'edició dels programes ESTIC al curs 2013/14. Producció i realització: Unitat d'Innovació Educativa del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València (www.uv.es/sfpie).
Autor: Martínez, Ricard; Pou Amérigo, Rosendo; Cañada, Joaquín
Resum de la sessió informativa sobre el nou manual per a l'avaluació de l'activitat docent del professorat (DOCENTIA), realitzada el 25 de gener de 2017.
Autores: Palazón Ferrando, Salvador; López Martín, Ramón; Pou Amérigo, Rosendo; Fecha: 2017 Resumen: El director general de la AVAP, Salvador Palazón, se reunió el pasado 24 de enero con responsables de programas de doctorado y otros grupos de interés de la Universitat de València con el fin de informar acerca de los nuevos protocolos y guías de evaluación para el seguimiento y la renovación de la acreditación de las enseñanzas oficiales de Doctorado.
Resum del debat entre professorat, alumnat i responsables de la Facultat de Farmàcia, sobre la participació d'enquestes a les titulacions de grau, Encontre-debat 12 d'abril de 2016.
Encontre-debat sobre la particicipació en les enquestes de grau a la Facultat de Farmàcia dut a terme el 12 d'abril de 2016.
Conferència impartida per Rafael Van Grieken en les VI Jornades de Reflexió i Debat de les Unitats Tècniques de Qualitat 2015.
Des del curs 2009-2010, el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE), depenent del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València, ha vingut fent un important esforç per recolzar la innovació educativa i el desenvolupament tecnològic entre els estudiants universitaris mitjançant el programa ESTIC, que té com a objectiu potenciar, reconèixer i acreditar el treball desenvolupat per grups d’alumnos de la Universitat de València, que incorporen als seus processos d’aprenentatge les TIC i les metodologies cooperatives i/o col·laboratives. Al vídeo, el grup d'estudiants de Física Tippe Top Physics ens presenta la seva proposta guanyadora de l'edició dels programes ESTIC al curs 2013/14. Producció i realització: Unitat d'Innovació Educativa del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València (www.uv.es/sfpie).
Des del curs 2009-2010, el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE), depenent del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València, ha vingut fent un important esforç per recolzar la innovació educativa i el desenvolupament tecnològic entre els estudiants universitaris mitjançant el programa ESTIC, que té com a objectiu potenciar, reconèixer i acreditar el treball desenvolupat per grups d’alumnos de la Universitat de València, que incorporen als seus processos d’aprenentatge les TIC i les metodologies cooperatives i/o col·laboratives. Al vídeo, el grup d'estudiants de Física Tippe Top Physics ens presenta la seva proposta guanyadora de l'edició dels programes ESTIC al curs 2013/14. Producció i realització: Unitat d'Innovació Educativa del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València (www.uv.es/sfpie).
En este vídeo aprenderemos a crear un MOOC en la plataforma http://uvx.uv.es de la Universitat de València.
Autor: López, Isabel; Ivars, Antonia;
Autor:García Fabra, Diego; García Pilán, Pedro;
Autor: Gallardo, Beatriz; Suárez, Cristobal; Villar, Paz; García-Fabra, Diego;
Autor: Pascual, LLuís ; Data: 2012; Resum: Entrevista a Lluís Pascual Calaforra (Professor Titular de la Universitat de València i coordinador del Grup per la Elaboració de Materials Educatius de Genètica GEMEG") on presenta el materials elaborats com problemes autoexplicatius i interactius pel seu grup d'innovació educativa"; Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie) i el Centre de Recursos Educatius i Aprenentatge Multimèdia (http://cream.uv.es);
Autor: López, Isabel; Fecha: 2013; Resumen: En la siguiente presentación se determina en primer lugar el
Autor: Ivare, Antonia; Fecha:2013; Resumen: En la siguiente presentación se determina en primer lugar el tamaño muestral, n, para estimar la proporción de una característica, realizando en segundo lugar una aplicación a un caso.
Autor: Ivars, Antonia; Fecha: 2013; Resumen: En la siguiente presentación se determina el intervalo de confianza para la media de una población que sigue una distribución normal con varianza desconocida y tamaño muestral pequeño, realizando una aplicación a un caso.