University of Valencia logo Logo Logo del portal

El Centre

El Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner va ser inaugurat el 26 de gener de 2007 en el Carrer Serpis, al Campus dels Tarongers.

En l’actualitat, el Centre inclou:

  • Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, dedicat a desenvolupar, coordinar i organitzar les polítiques de formació permanent i innovació educativa.
  • Unitat de Qualitat, responsable de coordinar i gestionar els processos d'avaluació i millora de la qualitat a la Universitat de València.

Existeix un ampli consens sobre la importància que té la formació permanent tant en la dinàmica i l'èxit de les organitzacions contemporànies com en el desenvolupament d'una carrera professional específica i en la realització personal. Més important encara: el consens abasta també a la interacció que mantenen entre si aquestes tres dimensions, és a dir, l’organitzacional, la professional i la personal.

Aquestes dos vessants es completen amb la importància atorgada a l’avaluació i qualitat dels processos educatius, amb una doble funció diagnòstica i d’orientació de processos i transformacions.