University of Valencia logo Logo del portal

  • Building

El Centre

El Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner va ser inaugurat el 26 de gener de 2007 en el Carrer Serpis, al Campus dels Tarongers.

En l’actualitat, el Centre inclou:

  • Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, dedicat a desenvolupar, coordinar i organitzar les polítiques de formació permanent i innovació educativa.
  • Unitat de Qualitat, responsable de coordinar i gestionar els processos d'avaluació i millora de la qualitat a la Universitat de València.

Existeix un ampli consens sobre la importància que té la formació permanent tant en la dinàmica i l'èxit de les organitzacions contemporànies com en el desenvolupament d'una carrera professional específica i en la realització personal. Més important encara: el consens abasta també a la interacció que mantenen entre si aquestes tres dimensions, és a dir, l’organitzacional, la professional i la personal.

Aquestes dos vessants es completen amb la importància atorgada a l’avaluació i qualitat dels processos educatius, amb una doble funció diagnòstica i d’orientació de processos i transformacions.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy