University of Valencia logo Logo Logo del portal

Ateses les circumstàncies especials del curs acadèmic 2020-2021, com a conseqüència de la situació originada per la COVID-19, aquesta convocatòria es va centrar en impulsar totes aquelles iniciatives innovadores orientades a fer possible l’adaptació, tant de la docència com de totes les activitats relacionades, a entorns virtuals o semipresencials, sempre amb la finalitat última de provocar efectes positius i constatables en l'aprenentatge de l'alumnat. La convocatòria estableix huit línies d’actuació estratègica:

  1. Elaboració de material i disseny d’estratègies per a la docència virtual i l'avaluació en línia.
  2. Disseny, organització, desenvolupament i avaluació de la docència.
  3. Internacionalització i difusió de les bones pràctiques docents.
  4. Tutoria i orientació acadèmica i professional.
  5. Actualització de la docència.
  6. Metodologies actives per a l’aprenentatge.
  7. Disseny d’estratègies per a la incorporació dels ODS a la docència.
  8. Accions per al foment de l’ocupabilitat i l’emprenedoria

El Programa PID, Projectes d’innovació docent inclou dos noves modalitats de projectes:

  • NOU-PID: projectes originals d'innovació i millora de la qualitat docent que se sol·liciten per primera vegada.
  • RENOVA-PID: projectes que es plantegen com una continuació de projectes PID anteriors (concedits en la convocatòria corresponent al curs 2019-2020). Aquests projectes poden plantejar nous objectius i millores, així com accions encaminades a implantar i avaluar l'impacte sobre la docència de les accions desenvolupades en el projecte PID inicial.

Convocatòria i Bases: Resolució

Comité constituït per l'Avaluació dels Projectes d'Innovació Educativa 2020

Resolució de les ajudes

Plantilla per a elaborar la memòria final del PID 2020/21

Plantilla per a elaborar la memòria final dels projectes PID del curs 2019/20 ajornats al seu desenvolupament