Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

DOC. MEMÒRIA FINAL

 Instruccions de lliurament de la memòria final en la seu electrònica dels projectes d'innovació 22-23

DOC. JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

DOC. CANVIS EQUIP TREBALL

DOC. RENÚNCIA A UN PROJECTE SELECCIONAT

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ PRESSUPOST

WEBINAR 5 maig

BASES

ANNEX 4 - CATÀLEG DE DESPESES -   ANNEX 5 - CATÀLEG SERV. AUDIOVISUALS

ENGUANY NO ES DEMANA EL DOCUMENT: "CONSENTIMENT INFORMAT DE LA CAT / CCA / JUNTA DE CENTRE"

RÚBRIQUES

MEMÒRIES SOL·LICITUDS PROJECTES PID

EXCEL EQUIPOS 2022-23