University of Valencia logo Logo Logo del portal

L'assignatura “Neurologia Clínica Aplicada a la Logopèdia” incorpora el ApS al seu treball de camp

  • April 16th, 2018
Image de la noticia

Dins de l'assignatura Neurologia Clínica Aplicada a la Logopèdia” del Departament de Medicina s'ha implantat aquest curs 2018 una metodologia docent addicional a les pràctiques externes, l'Aprenentatge-Servei.

Amb la finalitat de potenciar l'adquisició de les competències pròpies de l'assignatura s'han incorporat actuacions de servei voluntari a la comunitat, en el context universitari. A la planificació del projecte de ApS es va plantejar la intervenció de persones de la tercera edat, ja que sol ser un col·lectiu susceptible a alteracions del llenguatge per l'envelliment i/o pels trastorns degeneratius. 
L'objectiu general del projecte era oferir un servei a la comunitat, i fomentar els ensenyaments que poden obtenir els alumnes de Logopèdia alhora que presten el servei. De forma concreta els objectius que es van plantejar aconseguir amb la implantació del projecte ApS entre els alumnes del Grau de Logopèdia van ser: 

  • En relació als estudiants: formar logopedes competents per treballar en residències d'ancians, desenvolupant actituds favorables a la diversitat, adquisició de destreses i habilitats tècniques i comunicatives, així com tenir una visió global de la pràctica professional del Logopeda.
  • En relació a les persones de la tercera edat: millorar la qualitat de vida de les persones de la tercera edat amb necessitats d'acompanyament, de planificació soci-sanitària relacionada amb alteracions del llenguatge i en l'atenció a la dependència.

L'experiència va ser extraordinària tant per a l'alumnat com per a les persones de la tercera edat que van participar. El següent curs acadèmic hem plantejat fins i tot ampliar el temps d'intervenció ja que els participants així ho van suggerir. El projecte a més va fomentar la conscienciació, per part dels estudiants, en les necessitats de la comunitat en relació a les persones de la tercera edat. Nombrosos estudiants es van donar d'alta com a voluntaris en la Creu Vermella o van mostrar el seu interès en com ser voluntari, la qual cosa posa en evidència l'impacte del projecte ApS que va tenir en els estudiants de Logopèdia.