Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

F.- Especialitat en Sanitat Ambiental (especialitat 3) (18 ECTS)

Matèria: Avaluació de l'impacte de les activitats antròpiques sobre el mitjà natural i la salut de la població (3 ECTS) (2º  semestre)

Descriptors:
Estratègies al  medi ambient i salut. La qualitat i la salubritat del nostre entorn. Possibles implicacions sanitàries derivades de  problemes i/o catàstrofes ambientals. Principals efectes en l'estat de salut atribuïbles a factors ambientals; la seua  valoració. Relació causa/efecte en problemes sanitaris d'origen medi ambiental; complexitat del problema. Campanyes  de sensibilització i accions de formació adequades

Matèria: Epidemiologia ambiental (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:
Tècniques d'investigació epidemiològica dels factors de risc ambientals sobre la salut. Vigilància epidemiològica dels  riscos ambientals.

Matèria: Investigació en educació per a la sostenibilitat de la sanitat ambiental (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:
Marco conceptual de l'educació per a la sostenibilitat de la sanitat ambiental. La sostenibilitat en les institucions  sanitàries. Estratègies en educació per a la sostenibilitat de la sanitat ambiental. La participació ciutadana en la gestió  sostenible de la sanitat ambiental. Anàlisi d'investigacions en revistes especialitzades. Processos investigativos a través  d'algunes investigacions en la sanitat ambiental. Disseny d'una investigació en l'educació de la sanitat ambiental

Matèria: Educació per a la salut (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:
Evolució dels conceptes de salut i malaltia. Malalties tradicionals i factors de risc actuals. Factors determinants de la salut d'una població. Importància de l'Educació per a la Salut en contextos formals i no formals. La generació d'actituds i el desenvolupament de conductes saludables. La Promoció de la salut. Factors que intervenen en els estils de vida. El medi ambient natural i social. Higiene ambiental. La societat de consum

Matèria: Els residus i el medi ambient (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:
Problemàtica i efectes de les aigües residuals d'origen urbà i industrial sobre la qualitat de vida i la salut. El problema ambiental dels residus sòlids i el seu impacte sobre la qualitat de vida i salut de la població. Residus sòlids urbans, industrials i tòxics. Tècniques de gestió i tractament dels residus sòlids. El problema de les aigües residuals i dels residus sòlids en la Comunitat Autònoma Valenciana.

Matèria: Indicadors i vigilància sanitària dels riscos ambientals (3 ECTS) (2º semestre)

Descriptors:
Indicadors de salut ambiental, vigilància sanitària dels riscos ambientals, nivells de risc ambiental per a la salut,  avaluació en salut pública, vigilància en salut pública, epidemiologia ambiental, toxicologia ambiental, sistemes  d'informació geogràfics en salut ambiental.