Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques Logo del portal

Qualificació

La qualificació del treball de fi de màster podrà ser impugnada d’acord amb el reglament d’impugnació de qualificacions vigent en la Universitat de València.

Les matrícules d'honor seran assignades entre els estudiants i estudiantes que hagen estat proposats per a aquesta qualificació per cada tribunal avaluador. A aquest efecte, i una volta finalitzada la defensa dels treballs de fi de màster, s’assignaran les matrícules d’honor en una reunió de la comissió de coordinació acadèmica.

L'assignació de les matrícules d'honor només es podrà realitzar una vegada finalitzades les presentacions de l'última data prevista per a la defensa de cada una de les convocatòries.

Normativa reguladora