Logo de la Universitat de València Logo Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats Logo del portal

Coordinador/a del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dra. Dña. Inés Küster Boluda
Comissió acadèmica del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dra. Dña. Marta Fraquet del Toro
Dra. Dña. Irene Gil Saura (Secretària)
Dr, D. Marcelo Royo Vela
Dr. D. Javier Sánchez García
Dr. D Enrique Bigné Alcañiz
Dña. Marta Ordiz Bernardo (PAS)
Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals