Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori Logo del portal

  • CG1: Capacitat per percebre i gestionar els problemes ambientals que afecten el territori considerant les diferents perspectives dels actors interessats.
  • CG2: Capacitat dorganització, planificació i gestió de la informació ambiental i territorial.
  • CG3: Coneixement dels fonaments i marc legal de lordenació del territori, de les metodologies i instruments de la planificació i dels models de desenvolupament territorial.
  • CG4: Maneig de tècniques danàlisi i representació cartogràfica mediambiental i territorial.
  • CG5: Tècniques danàlisi quantitativa.
  • CG6: Maneig de sistemes dinformació geogràfica aplicats als problemes mediambientals i territorials.
  • CG7: Tècniques de teledetecció espacial.
  • CG8: Aprendre a utilitzar les tècniques qualitatives de recopilació de la informació: disseny i explotació denquestes i entrevistes, observació i treball de camp.