Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori Logo del portal

TFM resultat de PE

Es contempla la possibilitat que els estudiants puguen realitzar el seu TFM a partir de les seues Pràctiques Externes, però seguint un procediment rigorós de diferenciar tots dos productes, de manera que siguen clarament diferents (perquè les seues finalitats són diferents). La idea és que d'un mateix procés s'obtinguen dos productes.

D'aquesta manera, el Reglament de Postgrau de la Universitat de València (UV) especifica que els TFM consistiran en la realització d'una memòria o projecte sota la supervisió d'un tutor/a en la qual es posen de manifest els coneixements i competències adquirides per l'estudiant al llarg de la titulació. Aquests treballs constituiran una tasca autònoma i personal de l'estudiant o l'estudiant.

D'altra banda, en el seu article 13 ap.b, s'especifica que una de les modalitats de realització del TFM és la següent: “Treballs coordinats amb la realització de pràctiques en empreses o institucions, incloent-hi l'opció de realització de pràctiques externes”.

En tal cas, segons l'article 15.3: "si el TFM es realitza en una institució, organisme o empresa diferent en la UV s'haurà de nomenar un cotutor/a. Aquest haurà de col·laborar juntament amb el tutor/a acadèmic en la definició del contingut del TFM i el seu desenvolupament".

 

A partir d'ací, es proposen els següents passos per a vincular el TFM amb les Pràctiques Externes (PE):

1. Quan una sol·licitud de PE (autopracticum inclòs) estiga vinculat a la realització d'un TFM, tant el responsable de l'empresa com el tutor del TFM hauran de precisar-lo així en la sol·licitud per a cada procediment (o matèria), especificant les tasques a realitzar durant el període de pràctiques i la relació existent amb el TFM a desenvolupar.

2. D'acord amb el Reglament de Postgrau de la UV, el TFM ha de constituir una tasca autònoma i personal de l'estudiant. Per a assegurar aquest punt en cas d'haver optat per la modalitat de “treball coordinat amb la realització de pràctiques en empreses o institucions” (opció assenyalada en el reglament de postgrau de la UV en el seu article 13b), l'estudiant assenyalarà en la introducció del TFM la part de treball que s'ha realitzat durant l'estada en pràctiques, i l'aportació personal que correspon al TFM. Així mateix, el tribunal disposarà d'una còpia de la memòria de pràctiques de l'estudiant amb la finalitat de realitzar l'avaluació de manera informada.

3. El TFM haurà de realitzar-se de manera específica per a la superació de la matèria en el marc del màster, i, tal com indica el Reglament de Postgrau de la UV, ha de tractar-se d'una tasca autònoma i personal de l'estudiant. No és necessari que el treball siga inèdit en el moment de l'acte de lectura, però, en cas d'haver donat com a resultat en paral·lel a la seua realització durant el curs matriculat a una publicació o comunicació en congrés, l'estudiant haurà de figurar com a primer autor, podent figurar com a coautor, en el seu cas, el tutor/a o tutors del treball.