Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori Logo del portal

Normes, calendari, tribunals, TFM passats, imprés de depòsit, etc.

A continuació s'ofereixen les normes bàsiques per al disseny del TFM: esquema a seguir, parts a incloure (marc teòric, metodologia, discussió, etc.), formats a emprar (tipus i grandària de lletra, espaiats, etc.), extensió mínima i màxima, cites i referències (normes APA), etc.
 
També es recull el llistat de TFM elaborats des de l'inici del màster, diferenciat l'autor/a o alumne/a, el títol, el tutor/a, els membres del tribunal i la data de defensa.

Quant al calendari de defensa, aquest s'organitza en dues convocatòries per curs, primera i segona. La primera al seu torn s'estructura en cinc períodes (des d'octubre fins a juliol), quedant la segona convocatòria amb una única data al setembre. Pots conéixer les dates previstes per al pròxim curs en el
calendari oficial previst per a aquest.

Els membres del tribunal es troben també disponibles per a la seua consulta, des de l'inici de cada curs. Ací tens els vigents en l'actualitat.

El depòsit del TFM per a la seua avaluació es realitzarà per ENTREU, adjuntat a la sol·licitud tant còpia en PDF del TFM elaborat com el següent imprés de depòsit.

Per a facilitar la realització del treball personal es realitzaran, al llarg del curs acadèmic, diversos tallers amb les explicacions bàsiques sobre les maneres de realitzar i presentar un TFM en el marc del màster.

Finalment, hem d'apuntar que la Comissió Acadèmica del Màster (CCA) va establir, en els temes tractats en l'Ordre del dia de la reunió del dilluns 03 de juliol de 2023, que els TFM podem redactar-se íntegrament en anglés (britànic o americà), excepte el corresponent resum, paraules clau i idees clau, que aniran en espanyol o valencià. Però és obligatori arribar abans a un acord amb el tutor/a del TFM. D'altra banda, la presentació pública i defensa oral del TFM, així com la discussió derivada, es realitzarà íntegrament en espanyol o valencià.