Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 28

Crèdits optatius: 20

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2001

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/tgmat

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Geografia i Història

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Julia Salom Carrasco (Directora)
Adolfo Calvo Cases
Pilar Carmona González
Jaime Escribano Pizarro
Emilio Iranzo García
Carles Sanchis Ibor
Francesca Segura Beltrán
Nieves Domínguez López (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix una formació avançada i integral en el coneixement del territori i en les seues tècniques d’anàlisi i gestió, en relació amb la qüestió mediambiental i l’ordenació territorial. Va adreçat a estudiants procedents de distints graus (Geografia, Ciències Ambientals, Biologia, Economia, Enginyeria o Arquitectura) que desitgen integrar-se en l’àmbit laboral corresponent (empresa privada o administració pública), i també professionals en exercici que necessiten actualitzar i millorar la seua qualificació. Proporciona, igualment, les metodologies i els continguts necessaris per iniciar-se en la recerca i emprendre un doctorat en aquest camp.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de la Prehistòria a l'Edat Moderna

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: julia.salom@uv.es