Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori Logo del portal

Les pràctiques externes tenen com a principals continguts:

1. Que el/la estudiant prengui contacte amb el mercat laboral, ja siga en l'empresa privada, empreses o administracions públiques. Aquest contacte, facilita la inserció laboral del/l'egressat/a, ja sigui en la pròpia empresa on va realitzar les pràctiques o en altres empreses/entitats que valoren l'experiència laboral.

2. Que el/la estudiant pugui aplicar en l'àmbit laboral els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots, i respecte dels valors democràtics.

3. Que el/la estudiant puga aplicar els coneixements, habilitats i destreses adquirits durant la seua formació en un entorn diferent a l'acadèmic, valorant i apreciant de forma crítica les prioritats, pressions i condicionants externs i interns que determinen el funcionament diari d'una empresa
o de l'administració.

4. Que el/la estudiant valori i assimili la importància del treball en equip, assumint el paper que se li assigni dins del mateix i intentant exercir el seu paper d'acord a les normes, procediments i cultura general del seu centre de treball i d'acord amb els principis deontològics de la professió.

5. Que el/la estudiant sàpiga comunicar-se eficaçment amb els seus tutors/as, tant en l'empresa o administració com en la universitat, així com amb els seus companys/as en el centre de treball, de manera que puga establir els objectius formatius específics de la pràctica i aconseguir-los de forma eficaç.

6. Que el/la estudiant es familiaritze amb el treball en equips multidisciplinaris i en la presa de decisions.

 

Consorci de la Ribera
Pateco
Equalitat
VLC. Visit valència
TALP. Territori, Arquitectura i Laboratori de Paisatge
Cercle
Visitmontanejos. Villa termal
CSIC
Fundación Victoria Laporta Carbonell
gvSIG
Instituto Interuniversitario de desarrollo local
Abo Wind
Territorio Arquitectura Medio Ambiente. Tama Estudio
Sistemas medioambietales
mjm Asesoramiento Medioambiental
Ecologistas en Acción
Parcs naturals Comunitat Valenciana
Quality and Adviser