Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori Logo del portal

Descripció del màster

Aquest màster ofereix una formació avançada i integral en el coneixement del territori i les seues tècniques d'anàlisi i gestió, en relació amb la problemàtica mediambiental i l'ordenació territorial. Va dirigit tant a estudiants procedents de diferents graus (Geografia, Ciències Ambientals, Biologia, Economia, Enginyeria o Arquitectura, etc.) que desitgen integrar-se en l'àmbit laboral corresponent (empresa privada o pública) com a professionals en exercici que precisen actualitzar i millorar la seua qualificació. proporciona, igualment, les metodologies i continguts necessaris per a iniciar-se en la recerca i emprendre un doctorat en aquest camp. És un màster amb marcat caràcter professionalitzant i per açò s'utilitzen diferents tècniques d'anàlisi i diagnòstic, fent insistència en el manejament dels Sistemes d'Informació Geogràfica.

La temàtica que planteja aquest Màster té un caràcter clarament disciplinar i pretén proveir a la societat d'un nou perfil d'especialistes en gestió teritorial i mediambiental, el qual el seu bagatge teòric/pràctic els permet resoldre amb solvència els problemes que se'ls puguin plantejar.

El màster consta de 60 crèdits, encara que es pot fer a temps parcial. Tots els alumnes han de cursar un tronc obligatori (28 crèdits):

- Codi 41052. Sistemes naturals i societat

- Codi 41053 Tècniques per a l'anàlisi i el procesament de la informació geogràfica.

 

i després poden triar entre dos itineraris (20 crèdits):

Itinerari A. Consta de dos mòduls: 

- Codi 41054. El medi físic. Treball de camp i cartografia.

- Codi 41055.Restauració del medi natural i anàlisi de les alteracions climàtiques.

Itinerari B. Consta de dos mòduls:

- Codi 41056. Tècniques de modelització i sistemes d'informació geogràfica.

- Codi 41057. Tècniques cualitatives i cuantitatives per a la planificació i gestió territorial.

A més de forma obligatòria, tots els alumnes han de realitzar Pràctiques en empreses i institucions (6 crèdits) i realitzar un Treball de Final de Màster (6 crèdits).

Videos del proyecto de Innovación Docente: "Adaptación de la enseñanza de las Tecnologías de Información Geográfica a la docencia semipresencial":

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiPJNI1xCP1sQPT1rURJJPQBR8ih2UwN4