Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori Logo del portal

Descripció del màster

Aquest màster ofereix una formació avançada i integral en el coneixement del territori i les seues tècniques d'anàlisi i gestió, en relació amb la problemàtica mediambiental i l'ordenació territorial.

Va dirigit tant a estudiants procedents de diferents graus (Geografia, Ciències Ambientals, Geodèsia, Biologia, Geologia, Economia, Treball Social, Sociologia, Ciències Polítiques, Turisme, Psicologia, Enginyeries o Arquitectura, etc) que desitgen integrar-se en l'àmbit laboral corresponent (empresa privada o pública) com a professionals en exercici que precisen actualitzar i millorar la seua qualificació.

Proporciona, igualment, les metodologies i continguts necessaris per a iniciar-se en la recerca i emprendre un doctorat en aquest camp. És un màster amb marcat caràcter professionalitzant i per açò s'utilitzen diferents tècniques d'anàlisi i diagnòstic, fent insistència en el manejament dels Sistemes d'Informació Geogràfica.

El màster aspira a preparar professionals com per exemple:

  • Tècnic/a responsable de temes ambientals en empreses de diferents sectors i en l'Administració pública.
  • Consultor ambiental.
  • Gestor/a d'espais protegits.
  • Tècnic/a responsable de la realització i seguiment d'auditories ambientals i estudis d'impacte ambiental.
  • Professional del medi ambient en el sector industrial dedicat a temes ambientals o en enginyeries de processos ambientals.
  • Investigador/a en universitats, empreses o altres centres d'investigació.

La temàtica que planteja aquest màster té un caràcter clarament disciplinar i pretén proveir a la societat d'un nou perfil d'especialistes en gestió teritorial i mediambiental, el qual el seu bagatge teòric/pràctic els permet resoldre amb solvència els problemes que se'ls puguin plantejar.

El màster consta de 60 crèdits ECTS, encara que es pot fer a temps parcial. Tots els alumnes han de cursar un tronc obligatori (28 crèdits):

  • Codi 41052. Sistemes naturals i societat.
  • Codi 41053. Tècniques per a l'anàlisi i el procesament de la informació geogràfica.

I després poden triar entre dos especialitats (20 crèdits). Es recomana per utilitat, coherència de continguts i organització horària, que la matrícula de matèries optatives respecte íntegrament l'estructura de les especialitats proposades; això és, es trie l'una o l'altra, es cursen estrictament les dues matèries optatives que inclouen cadascuna d'elles. No han de mesclar-se matèries optatives d'una especialitat amb una altra:

Especialitat A. Mètodes i tècniques d'anàlisis del medi físic. Consta de dos mòduls: 

  • Codi 41054. El medi físic. Treball de camp i cartografia.
  • Codi 41055. Restauració del medi natural i anàlisi de les alteracions climàtiques.

Especialitat B. Mètodes i tècniques aplicades a l'ordenació del territori. Consta de dos mòduls:

A més de forma obligatòria, tots els alumnes han de realitzar Pràctiques en empreses i institucions (6 crèdits) i realitzar un Treball de Final de Màster (TFM) (6 crèdits).

Ací tens disponible la ponència-presentació sobre la edició 23-24 del nostre màster.