Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori Logo del portal

Objectiu del màster

Formar, des d'una perspectiva interdisciplinària, especialistes en gestió territorial i mediambiental, el bagatge teòric /pràctic els permeta resoldre amb solvència els problemes que se'ls puguen plantejar.

És un màster amb marcat caràcter *profesionalitzant i per això s'utilitzen diferents tècniques d'anàlisi i diagnòstic, posant l'accent principalment en el maneig dels Sistemes d'Informació Geogràfica.

 

Es proposa dotar als estudiants de les següents competències professionals:

- Capacitat de percebre i gestionar els problemes ambientals que afecten al territori considerant les diferents perspectives dels actors implicats.

- Capacitat d'organització, planificació i gestió de la informació ambiental i territorial.

- Coneixement dels fonaments i marc legal de l'ordenació del territori, de les metodologies i instruments de la planificació i dels models de desenvolupament territorial.

- Maneig de tècniques d'anàlisi i representació cartogràfica mediambiental i territorial.

- Tècniques d'anàlisi quantitativa.

- Maneig de Sistemes d'Informació Geogràfica aplicats als problemes mediambientals i territorials.

- Tècniques de Teledetecció espacial.

- Aprendre a utilitzar les tècniques qualitatives de recopilació de la informació: disseny i explotació d'enquestes i entrevistes, observació i treball de camp.